h

De verzilverlening, een gouden greep?

7 februari 2019

De verzilverlening, een gouden greep?

(door Philip Oosterlaak & Jutta van den Oord)

Een levensloopbestendige woning ook voor woningeigenaren met een smalle beurs. De gemeente Hoogeveen biedt binnenkort een regeling aan met de fraaie benaming 'verzilverlening', die dit mogelijk maakt. Er is echter een nadeel: Je eet wel je eigen huis op. Zelfredzame burgers. De overheid is er niet om inwoners van de wieg tot het graf te pamperen, wordt beweerd. Gewoon 'eigen verantwoordelijkheid'. Inmiddels slaat deze ideologie van 'zoek het zelf uit', op veel terreinen steeds meer door. Wil je studeren? Dan geen studiebeurs, maar een forse studieschuld! Word je ziek? Zelf eigen bijdragen neertellen! Toe aan pensioen? Geen AOW vanaf 65 meer, maar doorwerken ook als het niet meer gaat! De afgelopen jaren werden voorzieningen voor gewone mensen in
snel tempo afgebroken. Inmiddels zijn ook de mogelijkheden voor een verzorgde oude dag voor velen onzeker. Want is er voor iedereen wel een plek in een verzorgingshuis als dat nodig zou zijn? En zegt de gemeente
uiteindelijk niet gewoon 'nee' als je huis aangepast moet worden om er te kunnen blijven wonen? Dat spookbeeld is niet denkbeeldig want de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de afgelopen jaren niet ruimhartiger geworden.     

De gemeenteraad van Hoogeveen beslist donderdag a.s. of woningeigenaren die het huis zelf levensloopbestendig willen maken en/of willen verduurzamen een hypotheek kunnen krijgen op de overwaarde van het eigen huis. Daar zitten dan allerlei voorwaarden aan. Uiteindelijk moet deze 'verzilveringslening' terugbetaald worden, maar pas op het moment van verkoop van de woning of bij overlijden van de langstlevende. Naar verwachting zullen ouderen die anders geen hypotheek bij de bank kunnen krijgen, wellicht van deze mogelijkheid gebruik willen maken om zodoende de woning bijtijds aan te passen. Op eigen kosten. Of alle aanpassingen uiteindelijk nodig zullen zijn, is de vraag. Wat wel zeker is, is dat de gemeente zodoende veel geld uit kan sparen. Ooit betaalde de overheid mee aan het sparen van kinderen. Leren omgaan met geld. Op je Zilvervloot spaarrekening kreeg je 10% extra rente. De regeling werd in 1958 ingevoerd en bij een bezuinigingsronde in 1992 stopgezet. Zo'n beetje dezelfde generatie kleine spaarders met inmiddels een koophuisje, krijgt nu de gelegenheid de overwaarde van de woning te verzilveren. Zelfstandig blijven wonen op eigen kosten. Dat lijkt ons geen gouden greep. Wat de SP betreft zou het niet nodig moeten zijn. Wij gunnen onze ouderen een mooie toekomst in een prettige woning, waarbij er echte keuzevrijheid bestaat. Of thuis blijven wonen, of toch kiezen voor een andere oplossing met verzorging op maat op een moment dat het nodig is. Een kwestie van rechtvaardigheid. Er is tenslotte niet voor niets jarenlang belasting en premies betaald. De SP kan daarom niet instemmen met dit voorstel voor een verzilveringslening.
 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier