h

Nieuws van de afdeling

21 september 2021

ZONNEPARKEN: NIET TEGEN ELKE PRIJS

Foto: SP

De SP Hoogeveen staat kritisch tegenover een aantal adviesaanvragen voor zonneparken, welke donderdagavond 23 september ter besluitvorming aan de Hoogeveense raad worden voorgelegd. Alhoewel de SP voor duurzame initiatieven is, zoals zonne-energie, doen ze dit niet tegen elke prijs. De plannen voor de zonneparken van Kronos (Pesse) en Groenleven (Nieuwlande) kunnen niet bij voorbaat op goedkeuring rekenen.

Lees verder
7 september 2021

Vocht en schimmel in woningen Domesta

Foto: SP

Vocht en schimmel. Vooral in de badkamer en de slaapkamer. Die klachten meldden bewoners van De Grutto bij de SP Hoogeveen. Ook andere onderhoudsgebreken kwamen naar voren. We hebben deze klachten gebundeld en aangeboden aan de verhuurder Domesta.

Lees verder
4 juni 2021

Strategische beschouwing op de kaderbrief 2022

Op 3 juni stond de kaderbrief 2022 op de agenda van de gemeenteraad in Hoogeveen. Fractievoorzitter Jutta van den Oord nam deel aan het debat. Dit is haar strategische beschouwing, namens de SP Hoogeveen:

Lees verder
1 juni 2021

Voorzitterswissel SP Hoogeveen

Foto: Ribal Khatib / Eigen collectie

Huidig afdelingsvoorzitter van de SP afdeling Hoogeveen, Harry Baalman, gaat stoppen en geeft de voorzittershamer door aan Jeroen Pomper. Baalman: “Met pijn in mijn hart moet ik mijn functie als voorzitter naast mij neer leggen, mijn gezondheid laat het niet toe om mij vol energie toe te leggen op het voorzitterschap”. De komende tijd zullen beide heren werken aan een soepele overdracht.

Lees verder
19 april 2021

Bezuinigingen op het sociaal domein onverantwoord

De minima opnieuw verder uitkleden zou voor de raad geen optie moeten zijn, vindt de SP. De voorstellen om verder op het sociaal beleid te bezuinigen moeten van tafel. Donderdag a.s. beslist de gemeenteraad. De SP legt de raad daarom een amendement voor om de bezuinigingsoperatie op sociale regelingen te heroverwegen.

SP fractievoorzitter Jutta van den Oord: 'De adviesraden waren duidelijk. De rek is er allang uit. Nog meer korten leidt tot onherstelbare maatschappelijke schade. Die mening delen wij'. 

Lees verder
14 januari 2021

Gemeente moet in de bres voor gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP / sp.nl

Ook in Hoogeveen zijn tientallen huishoudens onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeurs. Met grote gevolgen voor betrokkenen. Onlangs verscheen het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Ongekend onrecht. Daarmee is de kous echter niet af. Betrokkenen zullen zo spoedig mogelijk gecompenseerd moeten worden. Daarbij zal ook de gemeente zijn best moeten doen betrokkenen te helpen.  

Lees verder

Pagina's

U bent hier