h

Openheid over Irak

22 oktober 2007

Openheid over Irak

Hoogeveen - Ruim vijfhonderd bezoekers van de zaterdagmarkt in de Hoofdstraat steunden de eis dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen over de Nederlandse deelname aan de oorlog tegen Irak.

Waarop baseerde de Nederlandse regering haar steun aan de oorlog? Onderzoek in Amerika en Engeland heeft aangetoond dat belangrijke informatie over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak niet juist was. De oorlog heeft bovendien het grootste deel van het Irakeese volk niet bevrijd van geweld en onderdrukking, terwijl dit als reëel doel van de inval werd gepresenteerd. Het is hoog tijd dat er ook in Nederland volledige openheid van zaken wordt gegeven.

De SP in Hoogeveen was zaterdag aanwezig met een kraam op de Markt. Voorbijgangers kregen het verzoek mee te doen met de handtekeningen actie. Wist de Nederlandse regering op het moment dat men "politieke steun" gaf aan de oorlog, dat de vrees voor biologische of nucleaire wapens niet op feiten gebaseerd was? Of geloofde men Bush en Blair op hun woord? Maar wat is een bondgenootschap waarin de ene partner de andere partner onjuist informeert? En welke garanties heeft Nederland dat het niet op de zelfde wijze ook bij de volgende oorlog van Bush betrokken raakt.

De SP is van mening dat het parlement ook over de oorlog in Irak z'n werk moet kunnen doen. De Tweede Kamer controleert de regering. Het kan niet zo zijn dat regeringspartijen een dergelijk belangrijk onderzoek kunnen blokkeren. “Daarom roepen wij iedereen op de eis "openheid over Irak" te ondersteunen," aldus de Hoogeveense SP-ers.

U bent hier