h

'Wie de geschiedenis niet kent begrijpt heden noch toekomst.'

5 juni 2015

'Wie de geschiedenis niet kent begrijpt heden noch toekomst.'

Foto: SP

Zo begon Bianca Behr haar betoog over de besluitvorming rond de sluiting van het museum. Want Hoogeveen, de stad die zegt toerisme te willen bevorderen, gaat het museum sluiten. Hoogeveen leeft liever bij de dag en heeft inderdaad geen kennis van het verleden, en geen visie op de toekomst.

Het debat ging over de besluitvorming. In het overzicht van de SP-­fractievoorzitter kwam naar voren dat al vanaf het eerste moment dat er een visie op cultuur gemaakt moest worden, die visie ontbrak. Omdat die visie ontbrak, wilde een deel van de raad graag meepraten over het beleid. Dit werd echter stelselmatig uit de weg gegaan door het college. En toen lag er ineens een besluit. Een besluit zonder visie. Een besluit waardoor wat geld bezuinigd kon worden. Althans, dat hoopt men.

Want het besluit is gebaseerd op een plan zonder onderbouwing. Men weet helemaal nog niet wat dat plan gaat kosten. Maar men sluit wel alvast het prachtige historische pand dat ons museum huisvest. Er krijgen wat spullen een plekje in de bibliotheek. De naam van het museum verdwijnt, er is niemand meer die het museum vertegenwoordigt, het erfgoed wordt beheerd door de bibliotheek. Deze hoopt dat ze de huidige vrijwilligers van het museum kunnen gebruiken om de boer op te gaan met het erfgoed. Dat noemt men dan doorontwikkeling. Inderdaad, men leeft bij de dag.

In de krant roepen diverse mensen Hoogeveen op om terug te keren van deze doodlopende weg. Om te beginnen dezelfde vrijwilligers van het museum die men wil gebruiken om het museum 'door te ontwikkelen'. Maar ook de Historische Kring, die 2000 inwoners van Hoogeveen vertegenwoordigt. Harry Tupan, notabene conservator en adjunct­directeur van het Drents Museum. En tenslotte Johan Valk, de gemeente­ambtenaar die vóór zijn pensioen verantwoordelijk was voor het museum. Allemaal mensen die er verstand van hebben. Maar raad en college van Hoogeveen sluiten hun ogen en oren en kijken alleen naar het beetje geld dat sluiting oplevert. Dat ze datzelfde bedrag als ongelukje zien verschijnen bij de exploitatie van de nieuwe megasporthallen deert hen niet.

Geen visie maar hap­snap­beleid. Zoals we dat in het verleden al vaker hebben gezien rond het museum. Een dure verbouwing om ruimte te winnen, het huisvesten van een koffiecafé dat ruimte kost, een toeristenpunt dat toegevoegd wordt, een toeristenpunt dat weggehaald wordt, een conservator die te weinig praktische ondersteuning kreeg, een gemeente­ambtenaar als lekedirecteur die praktische ondersteuning kreeg, en nu helemaal niemand meer die het museum vertegenwoordigt. Met al die investeringen; als Hoogeveen visie had gehad hadden we een bloeiend museum kunnen hebben. En nu zijn het de lage kosten in vergelijking tot de andere instellingen die het museum de das omdoen. Een makkelijke bezuiniging wordt gehaald door het enige resterende museum te sluiten.

De waan van de dag. Niet alleen het museum heeft hier last van. Deze houding heeft er toe geleid dat het IC­station verdween, dat de fietsvierdaagse verdween, dat het ziekenhuis wordt uitgekleed, dat de muziekschool verdween, dat jongerenruimtes verdwenen, dat er straks zelfs geen stadsbus meer is. Wat rest is een zieltogende winkelstraat met een prachtige parkeergarage, en megasporthallen waar niemand gebruik van maakt. De PR­campagne heeft het over de hoofdletter H. Dat is inderdaad het enige dat Hoogeveen straks nog heeft. Kunnen we daarmee Hoogeveen onder de aandacht brengen van bedrijven en toeristen?

Zie ook:

Reacties

@SPHoogeveen Afbraak cultuur in Hoogeveen gaat gestaag door. Valt me mee dat de bib nog niet naar industrieterrein is verplaatst (huur goedkoper) Is beleidsambtenaar cultuur Johan Valk na zijn pensioen wel opgevolgd? Is er wel een ambtenaar bij wie stukken kunnen worden opgevraagd, bijvoorbeeld verslag werkbezoek raad aan klein museum in IJsselstein of eerdere uitspraken van fracties. Soms is het politieke geheugen heel kort.

Reactie toevoegen

U bent hier