h

Provinciale Staten stemmen niet in met motie behoud stadsdiensten

9 juli 2015

Provinciale Staten stemmen niet in met motie behoud stadsdiensten

In een motie stelden SP en GroenLinks de Drentse Staten voor niet akkoord te gaan met de bezuinigingen op de stadsdiensten in Meppel, Hoogeveen en Assen.   
De motie werd echter niet door andere partijen ondersteund, zo bleek op de laatste vergadering van het Drents parlement voor de zomer.

Volgens SP en GL moet de provincie de kwaliteit van het OV in Drenthe overeind houden, ondanks bezuinigingen van het rijk. Daarvoor is een bedrag van 880.000 euro in 2016 noodzakelijk. In de begroting van de provincie is dit bedrag beschikbaar vanwege meevallers bij de aanleg van wegen en kanalen. Met het voorstel zouden de banen van chauffeurs behouden kunnen blijven.  

Voor de komende jaren stellen SP en GL voor in overleg met betrokken gemeentes, OV bureau en provincie goede stadsdiensten te blijven garanderen. Het afgelopen jaar zijn honderden handtekeningen ingezameld voor behoud van de stadsdiensten. Enkele weken geleden protesteerden chauffeurs tegen het beleid van VVD gedeputeerde Henk Brink. Zij werden daarbij gesteund door SP statenleden.

SP Statenlid Louise Smits, indiener van de motie in de statenvergadering: “Natuurlijk vinden wij het teleurstellend dat de Staten vast blijven houden aan de bezuinigingen op de stadslijnen. Uiteindelijk zijn heel veel mensen aangewezen op het OV. Eerlijk gezegd hadden we meer steun verwacht vanuit sommige collega fracties of desnoods individuele statenleden voor de motie voor behoud van de stadsdiensten. En dat terwijl de cijfers rond reizigersaantallen dat het OV-bureau hanteert, niet meer dan schattingen zijn. Deze aannames dienen echter wel als onderbouwing voor de kaalslag van de OV stadsdiensten. Volgens de chauffeurs en de FNV kan de provincie niet tellen. Het laatste woord is hierover nog niet gevallen”.

 

Reactie toevoegen

U bent hier