h

SP: Laat de gemeenteraad zich met een kluitje het riet insturen over WMD-affaire?

27 april 2017

SP: Laat de gemeenteraad zich met een kluitje het riet insturen over WMD-affaire?

Het begon met steun aan enkele projecten voor schoon drinkwater in Indonesie en draaide uit op een financieel debakel. Hoeveel miljoenen van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) uiteindelijk zoek zijn, is nog onduidelijk. De voormalige directeur wordt onbehoorlijk bestuur verweten, de Raad van Commissarissen laksheid.

Inmiddels heeft heel bestuurlijk Drenthe er de mond van vol dat de onderste steen boven moet komen. Tegelijkertijd stemden de gemeenteraden van de Drentse steden en provinciale staten vanwege privacy overwegingen in met geheimhouding van belangrijke delen van onderzoeksrapporten. Onderzoeken die juist meer helderheid moesten bieden. De Drentse gemeentes en de provincie zijn aandeelhouders van de WMD.

 

Ook wat de SP betreft moet er snel duidelijkheid komen. De WMD is een nutsbedrijf, dat publiek gecontroleerd dient te worden. Helaas bleek er lange tijd geen sprake van fatsoenlijk toezicht. Een ons-kent-ons mentaliteit bleek binnen de WMD diep geworteld. Oude jongens krentenbrood.

Geen kritische blik op de ontwikkelingen. Een directeur die zijn gang kon gaan. In de Raad van Commissarissen figureerden (oud) politici namens de Drentse gemeentes en de provincie. Diezelfde ons-kent-ons mentaliteit dreigt naar de mening van de SP nu ook voor de gemeenteraden in Drenthe te gelden, die wel hun verontrusting uitspreken maar allerminst op hun strepen staan.

 

Een SP voorstel in de Hoogeveense gemeenteraad voor openbaarheid van de als geheim bestempelde rapporten kreeg alleen steun van D66 en GL. De overige fracties waren van mening dat de privacy van betrokkenen gerespecteerd dient te worden. Naar de mening van de SP is het echter juist de essentie van de democratie dat publiekelijk verantwoording moet worden afgelegd en dat alle stukken die van belang zijn openbaar horen te zijn.

De SP heeft inmiddels aangekondigd ook een publiek debat over de kwestie te willen voeren in de Hoogeveense gemeenteraad. Daar was wel voldoende steun voor. Naar de mening van de SP moet ondermeer duidelijk worden of de in 2011 mede op voordracht van Hoogeveen benoemde vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht, de heer Eerenstein, nog steeds het vertrouwen van de gemeenteraad geniet en hoe voorkomen kan worden dat de afwikkeling van de affaire rond de Indonesische waterprojecten tot St. Juttemis gaat duren.

Reactie toevoegen

U bent hier