h

SP stemt voor ijsbaan

5 april 2017

SP stemt voor ijsbaan

Wat de SP betreft mag er een ijsbaan in Hoogeveen komen. Dat is niet alleen mooi voor de schaatsers, maar ook goed voor de werkgelegenheid. Bovendien een uithangbord voor de stad, dat voor extra bezoekers kan zorgen.

De provincie heeft 5 miljoen gereserveerd als bijdrage voor een nieuwe ijsbaan. Hoogeveen spijkert zelf 9.7 miljoen bij. Daarvan moet in totaal

4.5 miljoen opgehaald worden door het uitgeven van obligaties aan particulieren.

Het besluit om een ijsbaan in Hoogeveen mogelijk te maken werd genomen op een spoedvergadering van de gemeenteraad. SP-raadslid Jutta van den Oord:

,,De provincie hanteert een nogal merkwaardige procedure rond de toekenning van de 5 miljoen beschikbare subsidie. Er is behalve het plan voor een schaatshal in Hoogeveen ook een grootschalig plan in ontwikkeling voor bij het TT circuit in Assen. Dat loopt inmiddels al twee jaar. De vraag was steeds welk plan het zou worden. Gedeputeerde Jumelet liet afgelopen vrijdag ineens weten dat het plan waarvoor als eerste de financiering rond zou zijn, als eerste aan de beurt zou zijn. Wie het eerst komt, het eerst maalt. B&W van Hoogeveen riep daarop een spoedvergadering van de gemeenteraad bijeen, waarin de ontstane situatie werd toegelicht”.

Al eerder had de gemeenteraad in grote lijnen ingestemd met de financiele dekking van het plan. Er resteerde een gat van 2 miljoen, dat nu gedekt gaat worden door het obligatiefonds te verruimen.

Van den Oord: ,,Natuurlijk zijn wij het eens met iedereen die zegt dat een dergelijke procedure geen schoonheidsprijs verdient. Het is echter de provincie en niet de gemeente Hoogeveen die voor deze besluitvormingsrace zorgt. Naar onze mening heeft Hoogeveen een goed plan voor de kunstijsbaan. Zeker nu de provincie 5 miljoen bijdraagt, vallen de risico's mee. Wij hebben daarom ingestemd met de laatste garantstelling van de gemeente voor het obligatiefonds”.

Tijdens het debat benadrukte de SP-fractie nogmaals dat de tarieven voor de ijsbaan betaalbaar moeten zijn, ook voor schoolschaatsen. Schaatsen is immers een volkssport, waar duizenden voor warm lopen.

Verder wil de SP-fractie nauwkeurig op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het plan. Wat de SP betreft betekent de komst van een schaatshal niet dat de fractie nu geen mogelijkheden meer ziet voor een socialer beleid van de gemeente Hoogeveen, of van investeringen in het onderwijs en andere sporten. Van den Oord: ,,In de begroting van de gemeente zit nog steeds behoorlijk wat ruimte. We hebben nu de kans een mooie schaatshal neer te zetten met steun van de provincie. Wat de SP betreft moet je zo'n kans niet laten lopen”.

Reactie toevoegen

U bent hier