h

Gemeenteraad onderneemt geen actie bij overschrijden salarisplafond

16 juni 2017

Gemeenteraad onderneemt geen actie bij overschrijden salarisplafond

 

 

Hoogeveen. Zeker bij de overheid is het niet de bedoeling dat de top met meer salaris naar huis gaat dan de ministerpresident. De beloning zou voor publieke diensten niet meer moeten zijn dan 179.000 Euro volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen, beter bekend als de Balkenendenorm. Bij de behandeling in de Hoogeveense gemeenteraad van de jaarrekening van de GGD bleek echter dat voor een arts desondanks het bezoldingsmaximum bleek te zijn overschreden, met als enige toelichting dat betrokkene twee functies bij de GGD bekleedt.

SP-raadslid Oosterlaak stelde voor de GGD hierop aan te spreken. Dat kan officieel door een zogenaamde zienswijze in te dienen. De SP-er vond echter geen gehoor bij de overige fracties, die wezen op uitzonderingen binnen de wet die nog in 2016 mogelijk zijn. Oosterlaak: ,,Dat kan zijn, maar het principe is duidelijk. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is al per 2013 ingegaan. Bij de vorige jaarrekening van de GGD over 2015 werd al melding gemaakt van overschrijding van de norm en beloofde de GGD beterschap. Die belofte blijkt dus niks waard want in 2016 is er niks veranderd. Dat moet gewoon anders. Je kunt niet alles met de mantel der liefde bedekken”.

De SP vindt het des te meer ongehoord wanneer bestuurders zichzelf riant betalen, terwijl de organisatie klappen krijgt of het personeel op de nullijn staat. De SP wees daarom ook op de situatie bij Treant waar in 2016 maar liefst drie bestuurders naar huis gingen met een salaris van 228.000 Euro.

Reactie toevoegen

U bent hier