h

SP kamervragen over de (wan)toestand bij TREANT

17 augustus 2017

SP kamervragen over de (wan)toestand bij TREANT

Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over de bestuurlijke instabiliteit van Treant en de dreigende
teloorgang van volwaardige ziekenhuiszorg op de ziekenhuislocaties in
Stadskanaal en Hoogeveen (ingezonden 10 augustus 2017).

 

Vraag 1

 

Wat is uw oordeel over de nieuwste ontwikkelingen bij Treant
waar de voorzitter van de raad van toezicht per direct is opgestapt vanwege
bestuurlijke onenigheid over de koers van de ziekenhuizen?1

Vraag 2

 

Vormt de bestuurlijke instabiliteit niet een groot risico
voor de kwaliteit en continuïteit van de ziekenhuiszorg in Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen?

Vraag 3

 

Wordt het niet tijd dat er een volstrekt onafhankelijk
onderzoek komt naar wat er sinds de fusie van de drie ziekenhuizen heeft
plaatsgevonden en hoe volwaardige ziekenhuiszorg op de drie locaties kan worden gewaarborgd conform de gedane belofte van het Treant-bestuur?

Vraag 4

 

Zou het niet raadzaam zijn om het gehele bestuur en de gehele
raad van toezicht te vervangen om schoon schip te maken en met een schone lei te beginnen?

Vraag 5

 

Ziet u voor uzelf een rol weggelegd in bestuurlijk opzicht om
de zaak bij Treant vlot te trekken gezien de slechte financiële resultaten en
het feit dat het er nu op lijkt dat Treant niet «in control» is en we moeten
vrezen voor de toekomst omdat «wanneer men elkaar met pannen achterna zit, er niet wordt gekookt»? Zo nee, waarom niet?

Staat u nog steeds achter uw oordeel dat van verdere
schaalvergroting van de zorg bij Treant geen sprake is en de intensive care
(IC) zorg in Hoogeveen niet wordt afgeschaald door Treant? Kunt u dit toelichten?

 

Vraag 7

 

Bent u tevreden over de wijze waarop Treant thans in gesprek
is met de bewoners van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal zoals u bepleitte in februari jongstleden? Zo ja, waarom? Zo nee, welke stappen gaat u daartoe ondernemen?

Vraag 8

 

Wat is uw oordeel over het rapport van Denktank Bethesda uit
Hoogeveen die enerzijds constateert dat er zorg verdwijnt uit Hoogeveen en
anderzijds pleit voor behoud van een volwaardig ziekenhuis Bethesda in
Hoogeveen? Wat doet Treant met dit rapport?

Reactie toevoegen

U bent hier