h

WANBESTUUR MAAKT ONZE ZIEKENHUISZORG ONNODIG DUUR

8 oktober 2017

WANBESTUUR MAAKT ONZE ZIEKENHUISZORG ONNODIG DUUR

“Geachte Minister van Volksgezondheid,

Ik maak mij zorgen over de ziekenhuiszorg in onze regio. Het is hoog tijd dat er ingegrepen wordt. De fusie van de streekziekenhuizen Refaja, Scheper en Bethesda is totaal mislukt. Het bestuur is instabiel en de vertrekpremies en afkoopsommen zijn belachelijk hoog.

Wij roepen u op maatregelen te nemen zodat de Treant-zorggroep weer goed wordt bestuurd. Het is voor het personeel en de patiënten van groot belang dat er in alle drie de streekziekenhuizen volwaardige en toegankelijke zorg blijft bestaan.”

Zaterdag 7 oktober staat de SP op de Hoofdstraat met een actiekraam.

Iedereen kan daar deze oproep ondersteunen.

Aanleiding voor de actie zijn de doorlopende berichten over vertrekkende of ontslagen bestuurders van Treant. Daarbij zijn tonnen aan vertrekpremies toegekend. De rechter toonde geen begrip voor de handelwijze van Treant. Kort daarvoor verliet de voorzitter van de Raad van Toezicht Bas Eenhoorn Treant. Momenteel is er onenigheid of het raadzaam is een tweetal medische specialisten op te nemen in de Raad van Bestuur. De OR heeft bezwaren en ook de Denktank liet al weten hier geen heil in te zien. Aan het gerommel binnen Treant lijkt geen einde te komen.

SP Tweedekamerlid Nine Kooiman stelde eerder kamervragen over dit onderwerp.

De SP is  zaterdag 7 oktober van 11.00 tot 16.00 uur met de actiekraam op de Hoofdstraat in Hoogeveen te vinden. Iedereen is welkom mee te doen.

Reactie toevoegen

U bent hier