h

SP en GL: Voldoet Treant aan Governance code?

22 november 2017

SP en GL: Voldoet Treant aan Governance code?

De afgelopen jaren volgden de wisselingen binnen de top van Treant elkaar in razend tempo op. Daarbij liep het vertrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht keer op keer deuken op. Inmiddels hebben een tweetal medisch specialisten uit de eigen staf een zetel in het bestuur ingenomen.

SP raadslid Jutta van den Oord. ,,Je hoopt op een bestuur dat het vertrouwen van Hoogeveners terug kan winnen. Dit lijkt echter een recept voor meer narigheid. Juist in de gezondheidszorg is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden van bijzonder belang. Het vermijden van iedere schijn van belangenverstrengeling zou voorop dienen te staan."

De gezondheidszorg kent een code waaraan organisaties zich bestuurlijk dienen te houden, de zogenaamde Governance code. In deze code staan de uitgangspunten voor een goed bestuur binnen de gezondheidszorg beschreven.

Een Governancecommissie ziet toe op de juiste naleving.

De gemeenteraad ontving een verzoek van De Denktank eens goed naar deze Governance Code te laten kijken nu Treant de ongebruikelijke stap genomen heeft medisch specialisten in de Raad van Bestuur op te nemen.

SP en GroenLinks willen aan dit verzoek voldoen en vragen de gemeenteraad in een motie te laten toetsen of Treant aan de Governance code Zorg voldoet.

meer info: Jutta van den Oord 06 15880069

Reactie toevoegen

U bent hier