h

Motie ontmoedigingsbeleid roofvogelshows

4 december 2017

Motie ontmoedigingsbeleid roofvogelshows

Foto: Onbekend

Tijdens de koopzondag van 29 oktober j.l. werden er verschillende roofvogels, waaronder een uil, tentoongesteld op de Hoofdstraat te Hoogeveen. Helaas zien we deze trend steeds meer verschijnen tijdens koopzondagen, markten en braderieën door het hele land. Leuk voor het publiek, maar er wordt helemaal geen rekening gehouden met de roofvogels zelf.

De SP vindt dat dit een halt moet worden toegeroepen. Roofvogels zijn gevoelige vogels. Onverwachte bewegingen veroorzaken veel stress bij de vogels. Een grote mensenmassa zien ze dan ook als bedreiging. En uilen zijn ook nog eens nachtvogels, hun ogen zijn zeer gevoelig voor daglicht. Roofvogels horen gewoon niet op straat tentoongesteld te worden.

Maar helaas kunnen we met de huidige wetgeving niets doen om dit tegen te gaan. De gemeente mag een vergunningaanvraag niet zonder meer weigeren, dus zijn de roofvogels bij voorbaat al 'vogelvrij' verklaard. Kunnen we er dan helemaal niets aan doen? Jawel. De gemeente kan een ontmoedigingsbeleid opstellen.

Zo kunnen we bekijken of wevogelhouders niet inzetten bij evenementen die door de gemeente georganiseerd en/of bekostigd worden. En we kunnen bij het afgeven van vergunningen de vogelhouders voorlichting geven van wat de effecten zijn voor de roofvogels die worden tentoongesteld. En we kunnen het Rijk verzoeken om gemeenten meer bevoegdheden te geven om beperkingen te stellen bij dierenevenementen.

Wanneer de motie wordt aangenomen betekend dit overigens niet dat vogelshows verboden gaan worden, of dat duivenliefhebbers niet meer mee mogen doen aan de duivensport. 

Hieronder de motie zoals deze aanstaande donderdag 7 december ingediend zal gaan worden:

Motie vreemd aan de orde van de dag; Ontmoedigingsbeleid roofvogelshows. 

Datum        : 7 december
Fractie        : SP
Onderwerp : Ontmoedigingsbeleid roofvogelshows

De Raad van de gemeente Hoogeveen

Constateert dat:
- Zondag 29 oktober 2017 roofvogels en uilen tentoon werden gesteld tijdens de koopzondag op de Hoofdstraat te Hoogeveen,
- Er wellicht vaker roofvogels tentoongesteld worden tijdens activiteiten binnen de gemeente Hoogeveen,
- Een gemeentelijk verbod op deze evenementen momenteel niet is toegestaan,

Is van mening dat:
- Het tentoonstellen van roofvogels en uilen indruist tegen het dierenwelzijn, voorstellingen met roofvogels en uilen onder particulieren de vraag aanwakkeren, en daarmee de illegale handel in roofvogels en uilen, o.a. op Marktplaats,
- Het houden van roofvogelshows botst met het beleid om via voorlichting het welzijn van dieren te bevorderen,

Roept het college op:
- Houders van roofvogels niet in te zetten bij activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd of (deels) bekostigd,
- Op de gemeentelijke website aan te geven welke nadelen roofvogel- en uilenshows hebben uit oogpunt van dierenwelzijn,
- Zich aan te sluiten bij de oproep van Amsterdam1 en Den Haag2 om gemeenten meer bevoegdheden te geven om beperkingen te stellen aan evenementen met dieren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SP, Jeroen Pomper

Bronnen:

1 https://www.amsterdam.nl/publish/pages/763932/agenda_dieren_2015_-2018_e... pagina 29; 2.3.8 Gebruik van dieren bij evenementen.

2 https://denhaag.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ontmoedigingsbeleid-r...

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier