h

Minimumloon geldt voor iedereen in Hoogeveen: ook voor mensen met een arbeidsbeperking

13 april 2018

Minimumloon geldt voor iedereen in Hoogeveen: ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Hoogeveen mag niet accepteren dat werknemers met een beperking in onze gemeente onder het minimumloon gaan verdienen. Die oproep doet SP-Fractievoorzitter Jutta van den Oord.

‘Als het aan het kabinet ligt mogen mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon gaan verdienen én wordt hun pensioen afgepakt. Maar het minimumloon is niet voor niets het minimum. Dat geldt voor iedereen. Wij staan niet toe dat er mensen in onze gemeente, vanwege hun beperking, door de bodem zakken,’ aldus van den Oord.

Het kabinet Rutte-II deed de sociale werkplaatsen, waar mensen met een arbeidsbeperking nuttig werk deden, op slot. Dat moest een bezuiniging van 1,2 miljard euro opleveren. Nu komen mensen met een arbeidsbeperking nauwelijks meer aan de slag. Daarom wil staatssecretaris Van Ark het mogelijk maken dat deze groep mensen onder het minimumloon aan het werk moet en wil ze hun pensioen afpakken.

Jutta van den Oord: ‘Als we niks doen is dit weer een stapje verder in de afbraak van onze beschaving. Daarom moet onze gemeente aan dit kabinet duidelijk maken dat wij niet op dit plan zitten te wachten. Hier in Hoogeveen blijft wat ons betreft het minimumloon gelden. Voor iedereen. Als het kabinet dit onzalige plan er toch doorheen drukt dan willen wij dat de gemeente er zelf voor zorgt dat het minimumloon voor iedereen blijft gelden. Omdat wij een beschaafde gemeente willen zijn waar het minimumloon voor iedereen het minimum is: dus ook voor mensen met een arbeidsbeperking.’

Motie SP  aan gemeenteraad Hoogeveen

Betreft: Afschaffen loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidshandicap

SP Constateert dat:

de regering overweegt loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking af te schaffen; werkgevers toestemming krijgen om door middel van loondispensatie deze werknemers onder het minimumloon uit te betalen;

hierdoor pensioenopbouw en overige sociale rechten vervallen;

SP Is van mening dat:

de administratieve lasten worden verlegd van werkgever naar werknemer; Hoogeveen een beschaafde gemeente is waar het minimumloon voor iedereen geldt, ook voor werknemers met een arbeidsbeperking;

Verzoekt het College:

te garanderen dat in Hoogeveen het minimumloon voor iedereen het minimumloon blijft. zich richting het kabinet uit te spreken tegen het plan om het mogelijk te maken om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen

Reactie toevoegen

U bent hier