h

Politiek moet ingrijpen bij Treant

27 april 2018

Politiek moet ingrijpen bij Treant

Foto: SP

Assen/Hoogeveen - Trammelant bij Treant. Het houdt maar niet op. Dit keer gaat het om het verdwijnen van 93 arbeidsplaatsen van verpleegkundigen. Ongeloof, woede en verdriet. Omdat Treant 15 miljoen zegt te moeten bezuinigen zet men het mes in de eigen organisatie. Crisismanagement over de ruggen van het personeel. Waarbij de vraag is, of de kwaliteit van de zorg daarmee voor de inwoners van Groningen en Drenthe nog wel gewaarborgd kan zijn.

Ondertussen verscheen de zogenaamde toekomst visie van Treant. Dit blijkt vooral een organisatorisch plaatje, waarbij er op de lange termijn sprake is van een nieuw interventiecentrum centraal in Drenthe, naast de bestaande ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen.

Naar de mening van de SP gaat het ondertussen bij Treant van kwaad tot erger. Zonder ingrijpen van de politiek is er in de nabije toekomst geen zicht op verbetering.

Natuurlijk, er is veel kapot gemaakt in de zorg. Door factoren als de schaarste aan specialisten, de steeds verder opgeschroefde normen over aantallen verrichtingen, de marktwerking in de zorg en de daarmee samenhangende beperkte budgetten staat de ziekenhuiszorg onder druk. Dat is het eerst voelbaar in streken als Drenthe en Oost Groningen. De SP is daarom voorstander van een nationaal zorgfonds waarbij regio's zelf de financiering van de eigen zorg bepalen, zodat niet de commercie maar de noodzakelijke zorg centraal staat.

Maar voor Treant is ook iets bijzonders aan de hand. Als een reus op lemen voeten is de organisatie nauwelijks geworteld in de noordelijke samenleving..

De samenwerking met huisartsen en andere werkenden in de eerste lijn is de afgelopen tijd niet verbeterd. Tot op heden zijn deze gezondheidswerken ook niet betrokken bij de ontwikkeling van een visie op de toekomstige zorg in onze regio en hoe dat gekoppeld kan zijn aan de ziekenhuiszorg. Pas in een later stadium zijn ze daarbij volgens Treant aan de beurt, maar de visie moet wel voor de zomer klaar zijn. Paniekvoetbal dat uiteindelijk niet opschiet.

Ook opereert het bestuur van Treant betrekkelijk autonoom. De zeggenschap over Treant ligt niet bij gemeentes of provincies. Ook niet bij cooperaties, of wat dan ook. Treant kent na de fusies alleen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Draagvlak nihil. Beide instanties waren recentelijk vooral bezig elkaar de tent uit te vechten.

De SP heeft de minister al herhaaldelijk op de situatie bij Treant gewezen. Dat zullen we opnieuw doen. Ingrijpen is wat ons betreft noodzakelijk. Hoeveel tekens aan de wand zijn nog nodig? We vinden dat de gemeentelijke en provinciale politiek nu echt op moet houden weg te kijken. In gesprek blijven met deze zorgreus is onvoldoende. Aanpakken! Zorg dat de ziekenhuiszorg in onze regio overeind blijft!

Namens de regionale SP afdelingen,

Wim Moinat en Philip Oosterlaak

Reactie toevoegen

U bent hier