h

SP stelt vragen over Hoogeveen Regenbooggemeente

31 mei 2018

SP stelt vragen over Hoogeveen Regenbooggemeente

Foto: Theodorian / Wikipedia

Het zogenoemde 'Pride' seizoen is weer begonnen, met diverse optochten in steden als Alkmaar, Rotterdam en natuurlijk de 'Canal Parade' in Amsterdam, vieren wij de acceptatie van LHBTI-rechten in Nederland. Alhoewel Nederland al jaren voorop loopt met de homo-emancipatie, zien we toch nog steeds mensen die intolerant zijn jegens LHBTI'ers, er is dus nog veel te doen. En de gemeente Hoogeveen heeft eind 2016 verklaard zich voortaan Regenbooggemeente te noemen, om de integratie tussen LHBTI'ers en heteroseksuelen te bevorderen. Maar wat heeft onze gemeente nu daadwerkelijk gedaan om zich in te zetten voor de gelijke behandeling jegens LHBTI'ers?

Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin werd vastgesteld dat de gemeente Hoogeveen zich voortaan Regenbooggemeente gaat noemen. Donderdag 17 mei 2018 was het de Internationale dag tegen LHBTI-intolerantie. Op deze dag is het gebruikelijk dat overheidsdiensten (de vlag hing onder andere ook bij het AZC Hoogeveen) de Regenboogvlag hijsen, echter heeft de Regenboogvlag niet op het Raadhuis gehangen tijdens deze dag. Als Regenbooggemeente een gemiste kans, want het is ons, de SP, nog steeds erg onduidelijk hoe de gemeente Hoogeveen zich nu profileert als Regenbooggemeente. Daarom wil de SP middels onderstaande vragen weten welke acties er reeds ondernomen zijn, en welke acties wij kunnen verwachten wat betreft Hoogeveen Regenbooggemeente:

1 Waarom is de Regenboogvlag niet gehesen, op donderdag 17 mei jl, op het Raadshuis?

2 Is de Regenboogvlag wel op andere gemeentelijke gebouwen gehesen, desbetreffende dag? Zo ja, welke gebouwen. Zo niet, waarom niet?

3 Welke initiatieven heeft de gemeente tot nu toe getoond/ontplooid om te uiting aan het predikaat Regenbooggemeente te geven?

4 Welke stappen/initiatieven gaat de gemeente nog nemen de komende tijd en komt er ook een concreet actieplan?

5 Onder andere in de gemeente Assen is er een regenboog-zebrapad aangelegd; Zijn er dergelijke plannen om dit ook in Hoogeveen te doen? Zo ja, wat? Zo niet, waarom niet?

6 Is het College bereid om de Regenboogvlag permanent te hijsen op het gemeentehuis, totdat de intolerantie van LHBTI'ers is verdwenen? Zo ja, per wanneer?
Zo nee, is het College dan wel bereid om op alle officiële 'vlagdagen', de Regenboogvlag te heisen? (Met vlagdagen worden dagen bedoeld als verjaardagen leden Koninklijk Huis, feestdagen etc)

We zien de schriftelijke beantwoording van de vragen met grote belangstelling tegemoet.

Reactie toevoegen

U bent hier