h

Kan Alescon na splitsing op voldoende gemeentelijke bijdrage rekenen?

23 september 2018

Kan Alescon na splitsing op voldoende gemeentelijke bijdrage rekenen?

(Door Philip Oosterlaak)

Hoogeveen. De gemeenteraad besprak gisteravond het voorstel het WSW bedrijf Alescon te splitsen. De Zuid Drentse gemeentes, Hoogeveen, Midden Drenthe en De Wolden gaan verder met een eigen apart Leer Werk Bedrijf. Assen en omstreken wordt ook apart. Voornaamste reden van de splitsing is dat de zuidelijke gemeentes met eigen sociale diensten werken en ook zelf de toeleiding naar werk doen, terwijl de noordelijke gemeentes dit uitbesteed hebben.
De Hoogeveense SP fractie is echter bang dat gelijktijdig met het besluit Alescon te splitsen, een grote bezuinigings taakstelling aan de nieuwe directeur wordt opgedragen. Het moet allemaal voor een miljoen goedkoper per jaar.

Lees hieronder mijn bijdrage in het debat:

Ook de fractie van de SP onderschrijft de noodzaak Alescon te splitsen. We zijn het ook eens met de uitgangspunten, zoals 'dat het om de mensen gaat' en dus niet om het geld. En dat de gemeente zorgvuldig met hen om dient te gaan.
Als je iets breder kijkt wat er gaande is op het vlak van het mogelijk maken dat mensen die wat minder makkelijk aan een baan komen vanwege beperkingen, toch een plek krijgen, dan is duidelijk dat het beleid de WSW af te bouwen de afgelopen jaren onvoldoende, zeg maar niet, gewerkt heeft. Zelfs VNO/NCW pleit voor herinvoering van de WSW.
Op dit moment zitten mensen die voorheen toe zouden kunnen stromen voor een plek in een beschermde omgeving noodgedwongen thuis. Als het klopt dat het inmiddels landelijk over 100.000 mensen zou gaan, dan gaat het in deze regio al gauw over een paar honderd mensen die niet meer in de WSW terecht kunnen, maar wel op de voorzieningen van de gemeente aangewezen zijn.
Daarnaast blijven er tal van doelgroepen die ook aangewezen zullen zijn op de Nieuwe Entiteit Zuid, zoals Alescon Zuid tot nog toe bekend staat. Naar ons idee zal er de komende jaren een toenemend beroep op deze organisatie gedaan moeten worden. 

Tot onze verbazing zagen wij in de financiele paragraaf van het nieuwe bedrijfsplan staan dat de komende jaren de gemeentelijke bijdrage van 3.1 miljoen naar 2 miljoen zou moeten dalen.

Bij de vorige vergadering hebben wij de vraag gesteld of een dergelijke daling geen wishfull thinking is, dat je hoopt dat het allemaal voor dat bedrag goed gaat komen. De wethouder antwoordde dat hij verwachtte dat door de daling van het aantal WSW-ers door sluiting van deze regeling, de gemeente voor minder uitgaven zou komen te staan.
Wij zien dat anders. Omdat het rijk momenteel de WSW afbouwt, komt de gemeente voor een steeds grotere opgave te staan. Er is dus eerder meer dan minder geld vanuit de gemeente nodig.
Wij zijn dus bang dat we de NEZ feitelijk op pad sturen met een behoorlijke bezuinigingsopdracht. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij zijn benieuwd hoe andere fracties dit zien.

Verder zagen wij dat er inmiddels bij de rechter opnieuw zaken lopen over niet uitbetaalde eindejaarsuitkeringen bij Alescon. De vraag rijst of dat een lijk uit de kast gaat opleveren. Wij zouden sowieso over dit soort zaken geinformeerd zijn. Ook vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. (Onlangs bleek dat Alescon medewerkers via een schijnconstructie in dienst had, waardoor men zogenaamd mensen in het reguliere bedrijfsleven had geplaatst. Deze medewerkers werden echter veelal volgens een goedkopere CAO uitbetaald. De rechter vond dit niet kunnen. Voormalig directeur Moorlag, die inmiddels PvdA kamerlid is, was hier mede verantwoordelijk voor. Red.)

Wij zijn het verder met D66 eens dat bij het splitsingsvoorstel duidelijk moet zijn hoe de boedel van het oude Alescon over Noord en Zuid verdeeld wordt. Ook voor wat betreft de kerstboom aan Joint Ventures en personeels BV's die nu aan Alescon verbonden zijn. Wat nemen de gemeentes eigenlijk precies over bij deze splitsing?

Reactie toevoegen

U bent hier