h

Ziekenhuiszorg niet uitkleden, maar bereikbaar houden

19 augustus 2019

Ziekenhuiszorg niet uitkleden, maar bereikbaar houden

Foto: SP

Maandagavond 26 augustus houdt de SP een bijeenkomst met Kamerlid Henk van Gerven in de Vredehorst. Het onderwerp is de stand van zaken in de ziekenhuiszorg, wat er nodig is om de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg zo snel mogelijk te verbeteren en vooral ook het gemis aan visie of misschien zelfs domweg de onwil bij de landelijke politiek om problemen aan te pakken.

 

Stap voor stap verdwijnen momenteel belangrijke onderdelen van de zorg uit het Bethesda. Vorig jaar sloten de kinderafdeling en afdeling verloskunde. Inmiddels wordt ook de Spoedeisende Hulp afgebouwd. Gevolg is ondermeer dat aanstaande ouders de bevalling vooral in omliggende plaatsen als Assen, Meppel en Hardenberg laten plaatsvinden.

Maar de afbouw van zorg heeft meer gevolgen. Van Gerven is daarom in gesprek met diverse betrokkenen in de zorg om zich zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Werkbezoeken in Hoogeveen vinden ondermeer maandag 26 augustus plaats. 

 

Volgens de SP hoort het belang van de patient voorop te staan in de zorg. Experimenten met marktwerking hebben tot op heden niet tot de beloofde lagere ziektekostenpremies geleid en zeker ook niet tot verbetering van de toegankelijkheid van zorg. De SP blijft er daarom op hameren dat de zorg niet aan de commercie opgeofferd mag worden. Overigens heeft het verzet tegen de uitverkoop van de zorg ook met regelmaat op deelterreinen succes. Zo is de privatisering van de ambulancedienst van de baan. 

 

Belangstellenden zijn maandagavond 26 augustus hartelijk welkom. Van Gerven zet de visie van de SP uiteen. De partij is ook benieuwd naar ervaringen van patienten en mensen werkzaam in de zorg. Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, aanvang 19.30 uur.

Reactie toevoegen

U bent hier