h

ACTIE: Zeg nee tegen de bezuinigingen op het sociale domein.

22 september 2019

ACTIE: Zeg nee tegen de bezuinigingen op het sociale domein.

Foto: SP

De gemeente Hoogeveen moet fors gaan bezuinigen, vooral het Sociale Domein wordt hard getroffen, dit raakt met name de meest kwetsbare mensen binnen onze gemeente.

De eerste slag was dat al vanaf dit schooljaar ouders niet meer bij de gemeente Hoogeveen kunnen aankloppen voor een financiële tegemoetkoming voor schoolmateriaal voor hun kinderen. En dat terwijl vorig jaar nog honderden ouders daar gebruik van konden maken. Ook o.a. thuiszorgmedewerkers en hun cliënten gaan gekort worden op de uren zorg die er nu voor staan. Dat zorgt voor veel onzekerheid bij alle betrokkenen.

De SP wil daarom actie voeren tegen de voorgenomen bezuinigingen en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. We staan op zaterdag 5 oktober op de Hoofdstraat met 'anti bezuinigingslabels' waarop mensen hun naam en handtekening kunnen zetten. Bij voldoende hulp kunnen we de actie uitbreiden. Dan kunnen we ook bij winkelcentra staan.

U kunt de labels tekenen bij de SP-kraam, maar u kunt ze zelf ook printen en invullen. Deze getekende labels kun je inleveren bij de SP-kraam op de Hoofdstraat op zaterdag 5 oktober. Of anders opsturen naar postadres:
Harry Baalman, Tichelwerkstraat 90, 7906 HZ te Hoogeveen o.v.v. SP actie.

Alle ingevulde labels zullen worden aangeboden aan het College van B&W Hoogeveen. 

We staan op zaterdag 5 oktober van 13.00-16.00 uur met de SP stand op de Hoofdstraat.
Bij geen tegenbericht (i.v.m. de werkzaamheden aan de bestrating) staan we voor het pand waar voorheen de Kijkshop in heeft gezeten.

Reactie toevoegen

U bent hier