h

Motie erosie gemeentebegroting overgenomen

18 maart 2020

Motie erosie gemeentebegroting overgenomen

Een motie van de SP fractie, mede ingediend door SGP, D66 en Gemeentebelangen werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Hoogeveen moet meedoen aan een landelijk onderzoek om aan te tonen hoe de rijksbezuinigingen op de gemeentebegrotingen steeds meer gemeentes in de problemen brengen. 

 

Een week eerder deed de gemeenteraad van Enschede een beroep op alle andere gemeentes in het land mee te doen aan een gezamenlijke actie. De vaste onderzoeksmedewerker van de raad van Enschede, Dr. de Kruijf, ontwikkelde een relatief eenvoudig maar ook gedetailleerd model om op een rij te zetten voor welke kosten een gemeente staat, welke bijdragen de afgelopen jaren van het rijk kwamen en wat voor gevolgen dat voor de gemeentelijke begroting heeft. Cijfermatig onderbouwd kunnen gemeentes dan nogmaals op tafel leggen dat het bezuinigingsbeleid van de regering het steeds lastiger maakt een gemeente leefbaar te houden. 

 

SP raadslid Jeroen Pomper: ,,Wat ons betreft een heel goed initiatief uit Enschede. Tot nog toe laten gemeentes gezamenlijk te weinig van zich horen. Maar het gaat wel om goede sociale voorzieningen, schoolgebouwen, sportvoorzieningen, openbaar groen, onderhoud van wegen, enz. o.a. in Hoogeveen. Daarvoor is een hoop geld nodig. Veel gemeentes komen niet uit met de bijdragen van het rijk. Hoogeveen heeft inmiddels draconische bezuinigingen voorgesteld. Er zijn fracties die het dan hebben over zelf verantwoordelijkheid nemen om zaken op orde te brengen. En vooral niet met de vinger wijzen naar het Rijk. Maar een gemeenteraad hoort op te komen voor haar inwoners. Wat ons betreft moet allereerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. Als de rijksbezuinigingen een belangrijke oorzaak van de tekorten bij gemeentes zijn, dan moet dat snel rechtgetrokken worden''.

Reactie toevoegen

U bent hier