h

Gemeente moet toezien op veilig werken in thuiszorg en jeugdzorg

20 april 2020

Gemeente moet toezien op veilig werken in thuiszorg en jeugdzorg

Vanwege het Corona virus zijn er geen inwoners die geen huishoudelijke zorg of wijkverpleging krijgen, zegt de gemeente. De gemeente houdt echter de vinger aan de pols. Wanneer een zorgaanbieder in de problemen komt, wordt in overleg de zorg op een andere manier overgenomen. Dat antwoordt het College op vragen van de SP.
 
Bij de gemeente is echter niet bekend of alle zorgaanbieders over voldoende beschermingsmiddelen beschikken voor medewerkers en clienten in Hoogeveen. Voor de SP is dat antwoord geen geruststelling. ,,Weliswaar vertrouwt de gemeente op de goede contacten met thuiszorginstellingen dat men zo nodig aan de bel zou trekken, maar wij krijgen signalen van thuiszorgmedewerkers dat het niet altijd goed geregeld is", zegt SP fractievoorzitter Jutta van den Oord, die nogmaals erop aandringt dat de gemeente moet nagaan of er overal veilig gewerkt kan worden. ,,De situatie is niet overal gelijk. Er is een actieve aanpak nodig. Dat geldt voor sectoren waar de gemeente rechtstreeks verantwoordelijk voor is zoals de thuiszorg en de jeugdhulp. En trouwens ook voor alle andere gebieden van de gezondheidszorg. Applaus voor de zorgmedewerkers is prachtig. Maar met je handen in de zakken staan als er iets geregeld moet worden lijkt ons geen goede zaak".
Mensen die melding willen maken over gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen of uitvallen van zorg kunnen ook contact opnemen met hoogeveen@sp.nl
 
NB: Naar aanleiding van deze aankondiging heeft wethouder Slomp gereageerd. Hij geeft aan geschrokken te zijn van onze vragen en stelt dat de gemeente er alles aan doet om thuiszorgmedewerkers zo veilig mogelijk aan het werk te laten gaan. Hem zijn geen signalen bekend van onveilige situaties.

Reactie toevoegen

U bent hier