h

Begroting 2021: Uitgekleed en uitgeknepen

7 december 2020

Begroting 2021: Uitgekleed en uitgeknepen

 
Een krappe beurs? Dan ben je zeker extra aan de beurt komend jaar. En heeft Hoogeveen de gemeentekas nu op orde, nadat de bodem dit voorjaar bereikt was? Dat is nog maar de vraag. Een meerderheid van CDA, Gemeentebelangen en SGP kozen voor een begroting die op papier lijkt te kloppen, maar met grote onzekerheden. Naar de mening van de SP is er geen stevig begin gemaakt de kas op orde te krijgen. 
 
Maar laten we beginnen met het goede nieuws. Enkele lullige bezuinigingen op geringe subsidies van een reeks van vrijwilligersorganisaties gaan niet door. Er gloort enige hoop voor cultuurcentrum Scala. En waarschijnlijk kan de bewaakte fietsenstalling in het centrum blijven bestaan.
 
Mensen met de laagste inkomens kunnen geen aanspraak meer maken op het zogenaamde activiteitenfonds. En een voorstel van de SP om de tegemoetkoming voor gehandicapten en chronische zieken terug te brengen op het oude niveau van 450 Euro, kreeg geen enkele steun uit de raad. Ongeveer 1750 huishoudens met een krappe beurs krijgen zodoende komend jaar geen 450 Euro, maar slechts 225 Euro als tegemoetkoming voor alle extra kosten waar ze mee te maken hebben.
Ondertussen wordt ook het activiteitenfonds voor deelname aan sport en cultuur voor de mensen tot 110% van het minimum afgeschaft. Wat de SP resteert een ondermaats minima beleid.
 
De gemeentebegroting 2021 is ondertussen op aannames en onzekerheden gebouwd. Een extra bezuiniging van een half miljoen op jeugdzorg. Bezuinigingen op vervangingsinvesteringen. Een aarzelende opbouw van een Algemene reserve, die nu op nul staat. Een meerderheid van CDA, Gemeentebelangen en SGP vond dat een OZB verhoging beperkt zou kunnen blijven tot 16%, terwijl eerder 30% was berekend. SP raadslid Oosterlaak: ,,Ook wij zijn voor een lage OZB. Maar als de gemeentekas leeg is en er wel nog verder bezuinigd wordt op het sociale beleid, dan is er toch iets scheef. Ondertussen bestaat het risico dat Hoogeveen nog verder in de rode cijfers zakt, als de OZB niet fors hoger wordt vastgesteld. De OZB is een belasting die redelijk naar draagkracht wordt geheven. Bedrijfsgebouwen en villa's worden ook aangeslagen naar waarde. Nu de OZB verhoging beperken lost ondertussen niks op. Het is het doorschuiven van de pijn naar komende jaren, terwijl op andere terreinen met de botte bijl bezuinigd wordt.
 
 

De SP kon net als VVD, GL, PvdA en CU niet instemmen met de begroting. SP raadslid Jeroen Pomper: ,,De minima worden uitgekleed. En de gemeentebegroting verder uitgeknepen. CDA en Gemeentebelangen lijken niks geleerd te hebben. De problemen worden verder doorgeschoven naar de toekomst. We waren van plan om zo mogelijk mee te helpen Hoogeveen gezond te krijgen. Maar zo gaat dat zeker niet lukken".

Reactie toevoegen

U bent hier