h

Gemeente moet in de bres voor gedupeerden toeslagenaffaire

14 januari 2021

Gemeente moet in de bres voor gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP / sp.nl

Ook in Hoogeveen zijn tientallen huishoudens onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeurs. Met grote gevolgen voor betrokkenen. Onlangs verscheen het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Ongekend onrecht. Daarmee is de kous echter niet af. Betrokkenen zullen zo spoedig mogelijk gecompenseerd moeten worden. Daarbij zal ook de gemeente zijn best moeten doen betrokkenen te helpen.  

De SP stelt daarom opnieuw schriftelijke vragen, nadat de fractie van de zomer ook aan de bel trok. Volgens de SP is het van belang een meldpunt in Hoogeveen voor betrokkenen in te stellen en daar ruime bekendheid aan te geven. Ook wil de SP weten of inmiddels bekend is wat het beleid is van lokale en regionale organisaties als verhuurders, nutsbedrijven en overheidsinstellingen bij de invordering van betalingsachterstanden die betrokkenen opgelopen kunnen hebben. Volgens de SP moeten invorderingsprocedures waar die nog lopen per direct gestopt worden. Ook wil de SP zeker weten dat de eerder toegekende tegemoetkoming van 750 Euro voor gedupeerden die in de bijstand terecht zijn gekomen, niet in mindering is gebracht op de uitkering.

 

Schriftelijke vragen

Gemeentelijke opvang gedupeerden toeslagenaffaire

 

Geacht College,

Afgelopen zomer kregen we de toezegging van het College dat er specifiek aandacht zou komen voor de opvang van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Enkele ambtenaren zouden hiervoor inzetbaar zijn en er zou aandacht voor komen in gemeentelijke publicaties. Als gemeenteraad hadden we een brief ontvangen met het verzoek van gedupeerden om deze kwestie op te pakken en als gemeente een meldpunt in te stellen.

Inmiddels is het rapport van de parlementaire enquete commissie verschenen met wellicht nog schokkender constateringen dan al te verwachten was. VNG-bestuurder en wethouder in Dordrecht Peter Heijkoop is namens de VNG in (moeizaam) overleg met de Staatssecretaris over goede oplossingen voor betrokkenen. Inmiddels zijn ook voorschotten toegezegd door het kabinet op een verdere schade regeling.

De SP-fractie verneemt graag wat de stand van zaken is in Hoogeveen en wat het beleid voor de komende tijd is.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Op welke manier heeft de gemeente bij inwoners onder de aandacht gebracht dat gedupeerden van de toeslagenaffaire zich konden melden. Wat gaat u hier de komende tijd verder aan doen? Is het geen goed idee hiertoe een meldpunt in te stellen, zoals eerder voorgesteld?

2. Hoeveel gedupeerden zijn nu bij de gemeente bekend? Met hoeveel gedupeerden is contact? Voor hoeveel gedupeerden vind bemiddeling met derden plaats, of wordt anderszins hulp geboden?

3. Is bij de gemeente bekend hoe lokale en regionale bedrijven en instellingen omgaan met gedupeerden van de toeslagenaffaire? Is bij de gemeente bekend dat de invordering van betalingsachterstanden door instellingen als sociale verhuurders, nutsbedrijven, en overheidsinstellingen en de gemeente zelf voor betrokkenen is stilgelegd? Zo niet, wat gaat u daaraan doen?

4. Mogen wij ervan uit gaan dat indien betrokkenen bij de gemeentelijke sociale dienst als client bekend zijn, dat de 750 Euro die inmiddels uitbetaald zou moeten zijn, niet in mindering is gebracht op de uitkering en dat dit ook niet zou moeten gelden voor de toegezegde 30.000 Euro. Zo niet, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk recht zetten?

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

Philip Oosterlaak

namens de SP fractie

Reacties

Goed dat de sp hier goede vragen heeft gesteld aan de gemeente hoogeveen.

Het lijkt mij dat de 21 gezinnen die als fraudeurs waren bestempeld toch al wel bekend waren bij de gemeente en deze slachtoffers eerder een helpende handreiking had kunnen geven.

Reactie toevoegen

U bent hier