h

Bezuinigingen op het sociaal domein onverantwoord

19 april 2021

Bezuinigingen op het sociaal domein onverantwoord

De minima opnieuw verder uitkleden zou voor de raad geen optie moeten zijn, vindt de SP. De voorstellen om verder op het sociaal beleid te bezuinigen moeten van tafel. Donderdag a.s. beslist de gemeenteraad. De SP legt de raad daarom een amendement voor om de bezuinigingsoperatie op sociale regelingen te heroverwegen.

SP fractievoorzitter Jutta van den Oord: 'De adviesraden waren duidelijk. De rek is er allang uit. Nog meer korten leidt tot onherstelbare maatschappelijke schade. Die mening delen wij'. 

 
In de zomer van 2019 besloot de gemeenteraad dat de gemeente Hoogeveen snel weer financieel gezond moet worden met voldoende reserves in kas. Ook op het sociaal terrein zou naar besparingen gezocht moeten worden. 'Voor ons als SP geldt dat we het prima vinden dat wanneer door efficiënter werken een bezuiniging kan worden behaald. Bezuinigingen op bureaucratie, wie kan daarop tegen zijn', aldus van den Oord. 'Bezuinigingen die leiden tot lagere uitkeringen, die al minimaal zijn, of die mensen aantoonbaar beperken om een baan te kunnen vinden, zijn wat ons betreft onbespreekbaar. Dat lost niets op maar vergroot alleen maar het risico dat mensen verder in de problemen zullen komen. De bezuinigingsopdracht welke is vastgelegd in 'de Schone Lei' om in 2021 1 miljoen op de WMO, Jeugdzorg en Participatie minder uit te geven staat wat ons betreft haaks op onze zorgplicht als gemeente. Er zijn de afgelopen 10 jaar al meerdere kortingen op het sociaal domein geweest. Wat de SP betreft zitten we nu al op de humane ondergrens'.
 
De SP ziet andere mogelijkheden om de gemeente financiën gezond te maken door bijvoorbeeld de reserves in lager tempo aan te vullen. 'Ons voorstel aan de gemeenteraad is om zeker in deze corona tijd, af te zien van verdere bezuinigingen op het sociaal domein en te accepteren dat het op peil brengen van de reserves van de gemeente iets langer op zich zal laten wachten'.

Reactie toevoegen

U bent hier