h

ZONNEPARKEN: NIET TEGEN ELKE PRIJS

21 september 2021

ZONNEPARKEN: NIET TEGEN ELKE PRIJS

Foto: SP

De SP Hoogeveen staat kritisch tegenover een aantal adviesaanvragen voor zonneparken, welke donderdagavond 23 september ter besluitvorming aan de Hoogeveense raad worden voorgelegd. Alhoewel de SP voor duurzame initiatieven is, zoals zonne-energie, doen ze dit niet tegen elke prijs. De plannen voor de zonneparken van Kronos (Pesse) en Groenleven (Nieuwlande) kunnen niet bij voorbaat op goedkeuring rekenen.

Zo vindt de SP draagvlak erg belangrijk, wat in de regel omschreven wordt als participatie. Tijdens het vaststellen van het aangepaste afwegingskader Zonne-energie, op 14 maart 2019, heeft de SP, samen met andere partijen, een motie ingediend waarin werd opgeroepen inwoners, voor tenminste 50%, zeggenschap te geven, door middel van het oprichten van dorpscoöperaties of het instellen van gebiedsfondsen. En zeggenschap gaat wat de SP betreft niet alleen om de opbrengsten, maar ook over de invulling.

De plannen voor het zonnepark bij Pesse, uitgevoerd door Kronos, schieten volgens de SP flink tekort. Zo was Kronos aanvankelijk in gesprek met Pesse Energie Neutraal (PEN) om hen als een coöperatie te laten participeren, echter om in gesprek te blijven moest PEN haar zienswijze intrekken. De gesprekken zijn toen op niets uitgelopen. De SP vindt dit een vorm van chantage en heeft Kronos dan ook opgeroepen weer in gesprek te gaan met PEN. Gelukkig heeft Kronos gehoor gegeven aan deze oproep en ze geven aan weer in gesprek te zijn met PEN. De SP hoopt dan ook voor de raadsavond van 23 september duidelijkheid te krijgen, want als de participatie onvoldoende geborgen is, dan zal de SP een negatief advies moeten afgeven.

Duurzaamheid betekent voor de SP ook verantwoordelijk omgaan met de natuur. Meestal gaat dat goed, maar soms gaan duurzaamheid en natuurbehoud niet hand in hand samen. Groenleven, die een zonnepark wil realiseren bij Nieuwlande, moet wat de SP betreft nog heel wat werk verzetten om een positief advies te mogen ontvangen. De plannen van Groenleven zijn op het eerste gezicht doordacht, wat natuurbehoud betreft, echter is er totaal geen rekening gehouden met de das, die vlakbij het plangebied leeft. De Dassenwerkgroep heeft enkele adviezen gegeven, maar deze lijken volkomen genegeerd door Groenleven. In plaats van de samenwerking op te zoeken met de Dassenwerkgroep, een lokale natuurorganisatie, heeft Groenleven een onderzoek laten doen door een onderzoeksbureau, die concludeert dat het wel meevalt met de bedreiging van het leefgebied van de dassen.

De SP hecht meer waarde aan de expertise van de Dassenwerkgroep dan aan die van het onderzoeksbureau. Bovendien hamert de SP er telkens weer op dat lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties betrokken moeten worden bij planvorming, iets waarvan de wethouder op 14 maart 2019 heeft aangegeven dat dit ook gebeurt, want dat is bestaand beleid. Helaas lijkt er een uitzondering op dat beleid te zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het zonnepark van Groenleven. De SP heeft Groenleven dan ook opgeroepen om er met de Dassenwerkgroep uit te gaan komen. De tijd dringt.

Er is overigens nog een derde aanvraag voor de aanleg van een zonnepark, namelijk die van Powerfields (Hollandscheveld). Powerfields heeft wel goed geluisterd naar indieners van bezwaren, onder andere ook de Dassenwerkgroep. Met de nodige aanpassingen zijn ze tot een duurzaam plan gekomen, met oog voor de natuur en draagvlak. Zo kan het dus ook.

Reactie toevoegen

U bent hier