h

Corona steun culturele sector ook naar flex personeel

3 februari 2022

Corona steun culturele sector ook naar flex personeel

Foto: Scala Hoogeveen

Werknemers en zelfstandigen die hun brood op flex basis in de culturele sector verdienden, visten maar al te vaak achter het net bij corona steun. Repetities die niet doorgingen, lessen die afgelast werden, uitvoeringen die uitvielen. Gemiste inkomsten werden lang niet altijd gecompenseerd, zo vernam de SP.

De gemeente Hoogeveen ontving afgelopen jaar een bedrag ruim drie ton uit het gemeentefonds corona steun waarvan €30.635 is ingezet als bijdrage voor de culturele sector. Dit bedrag werd uitbetaald aan diverse instellingen, ondermeer voor door hen gemiste inkomsten, zoals entree. Maar uit informatie die de SP ontving van betrokkenen kwam naar voren dat werknemers en zelfstandigen uit de culturele sector lang niet altijd enige compensatie ontvingen.

De SP-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of het mogelijk is flex personeel in de culturele sector alsnog te compenseren voor 2021 en om bij toekomstige corona steun deze werknemers en zelfstandigen niet te vergeten.  

Onze vragen:

Geacht College,

Graag willen we de volgende schriftelijke vragen stellen mbt steun culturele sector ivm corona.

1 Voor het behoud van de culturele sector is een gedeelte van de middelen van € 363.304 uit de december circulaire Covid-19 als steunpakket 2021 ingezet voor het ondersteunen van financieel getroffen partijen. Dit met als doel om culturele sector te behouden.
Daartoe is een totaalbedrag van €30.635 (via subsidiebeschikkingen) uit het
Covid-19 steunpakket voor Cultuur aan de culturele sector verstrekt. Is dit juist?

2 Naar wij begrepen hebben is het subsidiebedrag uitgekeerd aan een zevental instellingen, maar -zo hebben wij begrepen van betrokkenen-, is de steun eigenlijk niet ten goede gekomen aan mensen werkzaam in deze sector, zoals werknemers (en zelfstandigen) in het muziek- en toneelonderwijs zonder vast contract. Is dit juist? Zo nee, hoe hebben zij wel enige compensatie voor gemiste inkomsten ontvangen?

3 Mogen wij concluderen dat het een gemiste kans is dat de corona cultuur steun onvoldoende bij werknemers zonder vast contract in de cultuursector (en zelfstandigen) terecht is gekomen?

4 In hoeverre is het mogelijk alsnog te proberen voor 2021 de werknemers zonder vast contract (en zelfstandigen) die met verlies aan inkomen te maken hadden uit de culturele sector een bijdrage te verstrekken danwel anderszins te compenseren?

5 Wij hebben begrepen dat er voor 2022 opnieuw een steunpakket voor de culturele sector aan staat te komen. Is dit juist? Zo ja, ziet u kansen dit steunpakket naast aan instellingen ook aan genoemde werknemers en zelfstandigen in de culturele sector ten goede te laten komen?

namens de SP fractie,

Philip Oosterlaak

Reactie toevoegen

U bent hier