h

Hoogeveen op SP Congres in Bussum

3 maart 2024

Hoogeveen op SP Congres in Bussum

Foto: SP
Op 2 maart waren leden uit de afdeling Hoogeveen aanwezig op het 29e Congres van de SP. In Het Spant in Bussum werd afscheid genomen van Lilian Marijnissen en Tiny Kox, maar ook werd er een nieuw partijbestuur gekozen en werd het verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen vastgesteld. 
Dat verkiezingsprogramma was al eerder door de Drentse afdelingen besproken en ook vanuit onze provincie waren er een aantal amendementen en moties ingediend, om zaken in dat programma aan te passen. Op het Congres werden ruim honderd wijzigingsvoorstellen en moties in stemming gebracht! De afdeling Hoogeveen had, samen met anderen, ook een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. Een amendement om het taalgebruik eenvoudiger te maken werd gelukkig aangenomen. Wat er in het verkiezingsprogramma staat moet begrijpelijk zijn!
 
Op het Congres hield de nieuwe partijleider Jimmy Dijk een bevlogen toespraak. Hij hield ons voor dat het tijd wordt dat mensen die aangewezen zijn op loon, een uitkering of pensioen het heft in handen krijgen, en dat de macht niet blijft bij de grote bedrijven, de aandeelhouders en de mensen die rijk worden doordat anderen voor hen werken. Door het neoliberalisme is ons land enorm verscheurd, betoogde Jimmy. De kloof tussen arm en rijk is onaanvaardbaar groot geworden en er heerst er een "ieder-voor-zich-mentaliteit. Er worden hele groepen uitgesloten en ook slachtoffer van een wantrouwende overheid. Het toeslagenschandaal is daar een duidelijk voorbeeld van en ook de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen.
 
Het nieuw gekozen bestuur, onder voorzitterschap van Lieke van Rossum gaat hard aan de slag om, mét behoud van onze bekende waarden en onze ideologie, de partij nieuw elan te geven, nieuwe wegen in te slaan en mensen in Nederland het vertrouwen te geven dat een stem op de SP een stem is voor een betere en eerlijker samenleving. Zowel nationaal als internationaal willen we ons geluid beter laten horen!

Reactie toevoegen

U bent hier