h

Raad stemt in met bouw van luxe woningen aan de Schoolstraat in Fluitenberg, SP uit zorgen.

1 juni 2024

Raad stemt in met bouw van luxe woningen aan de Schoolstraat in Fluitenberg, SP uit zorgen.

Donderdag 30 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van vijf vrijstaande huizen aan de Schoolstraat in Fluitenberg. Ondanks de roep van inwoners om betaalbare woningen, zijn deze woningen vooral bedoeld voor kapitaalkrachtige mensen. De SP is niet tegen woningen voor de rijken, maar vreest voor scheefgroei in de woningmarkt. Onlangs werd ook een bestemmingsplan goedgekeurd voor de bouw van vrijstaande woningen in De Erflanden, waar de SP eveneens tegen stemde. Hoewel er betaalbare woningen worden gebouwd, vreest de SP dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden vanwege stijgende bouwkosten. 
Projecten voor dure woningen zijn financieel aantrekkelijker dan die voor starterswoningen. “De gemeente zou zich meer moeten inzetten voor betaalbare woningen voor starters en jongeren. Door projectontwikkelaars een mix van woningen te laten bouwen, kan beter worden ingespeeld op de behoeften,” aldus Jeroen Pomper van de SP. Het college reageert dat de dure, vrijstaande woningen bedoeld zijn om mensen van buitenaf aan te trekken. De SP benadrukt echter dat eigen inwoners niet vergeten mogen worden. “Sommige kinderen wachten al jaren op een geschikte woning en blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen,” aldus Pomper.

Reactie toevoegen

U bent hier