h

Stop met Fage nu het nog kan

9 juli 2024

Stop met Fage nu het nog kan

Hoogeveen, 08-07-2024 – De SP Hoogeveen roept het College op om per direct de onderhandelingen met zuivelproducent Fage stop te zetten. De SP uit sterke bezwaren tegen de komst van de nieuwe yoghurtfabriek naar bedrijventerrein Riegmeer-Noord, met name vanwege de verwachte milieueffecten en de inzet van arbeidsmigranten.

Fractievoorzitter Jeroen Pomper legt uit: "Hoogeveen verdient meer werkgelegenheid, maar een energieverslindende en waterverspillende fabriek als Fage moeten we niet willen." Volgens de SP zal de fabriek dagelijks 2,5 miljoen liter water verbruiken, wat een enorme druk legt op de al beperkte watervoorraad in Nederland. Daarnaast worden arbeidsmigranten vaak ingezet om het personeelstekort in de voedselindustrie op te vullen, wat volgens Pomper geen meerwaarde biedt voor de lokale werkgelegenheid.

"Al jaren kampt de Nederlandse voedselindustrie met een personeelsgebrek, dat zal in Hoogeveen niet anders zijn. Ter compensatie worden veelal arbeidsmigranten ingezet. Wat werkgelegenheid voor de Hoogevener is er geen meerwaarde," aldus Pomper. De SP pleit voor een duurzamer alternatief: "We kunnen ons beter inzetten om alternatieve en duurzamere economische initiatieven te onderzoeken die beter aansluiten op de wensen en behoeften van de Hoogeveense arbeidsmarkt."

Middels een motie hoopt de SP de gemeenteraad te bewegen dat het College de onderhandelingen met Fage per direct opzegt, en de focus te verleggen naar duurzamere en lokaal gedragen economische ontwikkelingen die beter aansluiten op de Hoogeveners.

Reactie toevoegen

U bent hier