h

Dirk Ruijne

Na opgeleid te zijn in de (tropische) landbouw, ben ik 3 jaar werkzaam geweest als landbouwvoorlichter bij de Pygmeeën in Oost Kameroen. Na terugkeer in Nederland werd ik actief als landbouwvoorlichter. Na 9 jaar verruilde ik de voorlichting voor het latere Ministerie van Economische Zaken. Hier heb ik verscheidene functies binnen de ICT-dienst (DICTU) in de projectadministratie en Control bekleed om uiteindelijk meer te kiezen voor de ICT. Nu ben ik alweer een tijd werkzaam als functioneel beheerder en RPA-onwikkelaar.
Vanaf ongeveer 2004 ben ik lid van de SP. De enige partij die echt begrijpt dat samenwerking, solidariteit ertoe doet, zeker in dingen die ons echt raken als zorg, wonen, energie. Daar past geen concurrentie en winstbejag. Die kijkt voorbij het BSN-nummer en opkomt voor de mensen zelf. Want we zijn allemaal gelijkwaardig en gelijk.

U bent hier