h

StoP voor de voetgangers

25 juni 2007

StoP voor de voetgangers

Gewapend met ludieke "klaarover-
borden" en gehuld in de bekende SP-hesjes begeleidden de SP-ers overstekende voetgangers op het zebrapad naar de overkant van de straat. Zo vroeg de SP vrijdagavond j.l. op een luchtige, maar indringende manier aandacht voor de gevaarlijke situatie op het zebrapad op de Schutstraat/Reviusweg.

Volgens de Politie Zuidwest Drenthe heeft ca. 95% van de meldingen van verkeers-overtredingen door auto's ten aanzien van voetgangers-oversteekplaatsen, betrekking op het zebrapad in de Schutstraat. Ronduit beschamend was, dat onlangs zelfs tijdens het verkeersexamen voor scholieren, menig automobilist weigerde de kinderen vrije doorgang te verlenen.
De werkgroep SP Hoogeveen hoopt, dat door deze actie niet alleen de automobilisten bewust worden gemaakt van hun gevaarlijke, onbehouwen rijgedrag, maar dat ook de gemeente Hoogeveen bereid is de verkeerssituatie onder de loep te nemen om spoedig maatregelen te nemen.
Ter ondersteuning heeft de werkgroep SP alle overstekende voetgangers om een handtekening gevraagd. De 3 SP-ers hebben gedurende 2 uur ruim 120 handtekeningen verzameld van de enthousiaste voetgangers. De lijsten zullen worden aangeboden aan de gemeente Hoogeveen.

U bent hier