h

Werkgroep SP Hoogeveen overhandigt petitie.

25 juni 2007

Werkgroep SP Hoogeveen overhandigt petitie.

float:left; margin-right:8px; margin-top:4px;" />
Dinsdagmiddag 13.30 uur heeft een delegatie van de
werkgroep SP Hoogeveen een petitie met handtekeningen overhandigd aan wethouder Bargeman. Dit is de afronding van de flitsactie die de werkgroep vrijdagavond 22 juni heeft gehouden op het zebrapad bij de Reviusweg over de Schutstraat. In minder dan 2 uur tijd wisten de SP-ers 120 handtekeningen te verzamelen die later zijn aangevuld tot een totaal van 150. De laatste 30 namen zijn op eigen initiatief verzameld, door een sympathiserende gebruiker van het zebrapad, bij oudere bewoners in de nabije omgeving.

float:left; margin-right:8px; margin-top:4px;" />
Het zebrapad is al geruime tijd een gevaarlijk punt. Menig bejaarde waagt zich er niet op en loopt noodgedwongen om via de verkeerslichten aan de kruising Alteveerstraat - Hoofdstraat. Ronduit beschamend was, dat onlangs zelfs tijdens het verkeersexamen voor scholieren, menig automobilist weigerde de kinderen vrije doorgang te verlenen.
De verkeersdeskundige van de gemeente Hoogeveen, de heer Gossen, verduidelijkte dat zebra's momenteel een punt van discussie vormen op zijn vakgebied. Gelegen midden op een wegvak, vallen ze onvoldoende op. Hij merkte verder op, dat over enige jaren de Schutstraat volledig wordt heringericht wat de verkeersveiligheid ten goede zal komen. Dat neemt niet weg dat de huidige situatie voldoende aanleiding geeft om te bekijken wat er voortuitlopend hierop nu al kan worden gedaan. De wethouder en dhr. Gossen boden dan ook aan, om samen met een delegatie van de SP-werkgroep Hoogeveen en overige belanghebbenden, de situatie nader te bestuderen en gezamenlijk oplossingen uit te werken.

U bent hier