h

Help, de bieb gaat sluiten!!!

20 januari 2009

Help, de bieb gaat sluiten!!!

Zoals bekend is gaan er in Hoogeveen en een aantal buitendorpen, bibliotheekfilialen sluiten. Alleen filiaal De Weide blijft als wijkfiliaal en natuurlijk zal medio april de nieuwe Centrale Bibliotheek haar deuren open. Allemaal mooi en aardig, ware het niet dat de SP denkt dat de alternatieven te ort schieten.

Daarom hebben we een brief gestuurd naar de gemeenteraad, en naar de directeur van de "bieb" Peter Speelman. Die laatste was het niet eens met onze brief. Er zouden voldoende alternatieven komen; de bibliobusroute is uitgebreid en in de nieuwe Bredeschool in Krakeel komt een voorziening.
Alleen blijft het zeer vaag wat deze voorzieningen inhouden.
In een gesprek met dhr. Speelman een aantal maanden terug gaf deze aan dat er vooral voorzieningen getroffen zouden worden voor schoolkinderen en gehandicapten, en in beperkte mate ouderen. Alleen waren er toen al weinig concrete plannen, dat gaf dhr. Speelman ook toe.
Daarom reden te meer voor ons om er alles aan te doen de bibliotheekvoorzieningen te handhaven, in welke zin dan ook. Sluiting kunnen we niet voorkomen, maar we willen graag dat er goede, concreet geformuleerde alternatieven komen voor de sluiting. Want de bibliotheek moet bereikbaar zijn voor jong en oud.

In de linkerkolom van deze website kunt een een mini enquête invullen.
Ook zijn we van plan binnenkort in de buurt van de, nu nog bestaande, bibliotheken te gaan enquêteren.

U bent hier