h

Biebactie

16 april 2009

Bibliotheek: Wethouder houdt poot stijf.

bieb
Zo'n twee maanden geleden heeft de SP Hoogeveen een rapport geschreven over de sluiting van vier filialen van de bibliotheek van Hoogeveen. Voor dit rapport heeft zij 95 mensen geïnterviewd. Uit dit onderzoek bleek dat 79% van de mensen in die buurten aangaf minder van de bibliotheek gebruik te gaan maken. Een deel van hen overwoog zelfs het abonnement op te zeggen. Dit rapport is toen aangeboden aan de wethouder in de hoop dat er toch nog betere voorzieningen voor de buurten terug zouden komen. Naast de alarmerende cijfers in het rapport waren er ook aanbevelingen voor goedkope manieren om de mensen toch in hun buurt van boeken te kunnen voorzien.

Lees verder
2 maart 2009

'Openbare' bibliotheek, feit of fictie?

bieb
HOOGEVEEN - Omdat de SP in Hoogeveen het heel vreemd vindt dat er vier bibliotheekfilialen verdwijnen, heeft zij een onderzoek gedaan onder de bezoekers van de bibliotheken. Er zijn in totaal 95 mensen geënquêteerd bij de verschillende filialen. Het blijkt dat de SP niet de enige is die zich boos maakt.

Lees verder
20 januari 2009

Help, de bieb gaat sluiten!!!

Zoals bekend is gaan er in Hoogeveen en een aantal buitendorpen, bibliotheekfilialen sluiten. Alleen filiaal De Weide blijft als wijkfiliaal en natuurlijk zal medio april de nieuwe Centrale Bibliotheek haar deuren open. Allemaal mooi en aardig, ware het niet dat de SP denkt dat de alternatieven te ort schieten.

Lees verder

U bent hier