h

'Openbare' bibliotheek, feit of fictie?

2 maart 2009

'Openbare' bibliotheek, feit of fictie?

bieb
HOOGEVEEN - Omdat de SP in Hoogeveen het heel vreemd vindt dat er vier bibliotheekfilialen verdwijnen, heeft zij een onderzoek gedaan onder de bezoekers van de bibliotheken. Er zijn in totaal 95 mensen geënquêteerd bij de verschillende filialen. Het blijkt dat de SP niet de enige is die zich boos maakt.

De nieuwe bibliotheek in het centrum van Hoogeveen gaat in april open en er is geen geld meer voor filialen in Krakeel, Wolfsbos, Hollandscheveld en Elim. Met name voor de dorpen is dit een schrijnende situatie. De afstand naar het centrum van Hoogeveen is voor veel lezers te groot om nog boeken te kunnen lezen. 80% van de mensen zegt minder, of zelfs helemaal niet meer naar de bibliotheek te gaan. In Elim verwacht 75% van de ondervraagden zelfs nooit meer naar de bibliotheek te gaan. Andere mensen proberen het eerst nog, en gaan zien in hoeverre zij nog gebruik (kunnen) maken van de bibliotheek. De stimuleringsprojecten voor het lezen van kinderen kunnen in de prullenbak, de kinderen kunnen immers niet meer aan boeken komen!
bieb
De bibliotheek zegt dat er voldoende geregeld is voor haar lezers omdat er een vrijwilligersservice is die invalide mensen boeken aan huis brengt. Ook zegt de bibliotheek dat mensen gebruik kunnen maken van de bibliobus die in de dorpen bij de scholen komt. In woonzorgcentrum Beatrix zou een computer komen te staan waar mensen hun boeken kunnen bestellen. Wie er meer van af weet begrijpt dat dit geen serieuze alternatieven zijn. Alleen de wijk Krakeel heeft nog hoop op een voorziening in de Brede School, maar ook die plannen zijn nog niet rond.

De SP is na haar onderzoek tot de conclusie gekomen dat de visie van het bestuur van de bibliotheek is gericht op vernieuwing. De uitleenfunctie van de bibliotheek lijkt niet meer belangrijk te zijn. Maar een bibliotheek wordt betaald met gemeenschapsgeld. Het is niet het bestuur van de bibliotheek dat kan bepalen waar mensen wel of niet boeken mogen lenen. De politiek is daarvoor verantwoordelijk.

De gemeenteraad heeft destijds ingestemd met het bibliotheekplan waarbij vier filialen moesten sluiten. In dit plan waren echter goede plaatsvervangende voorzieningen beloofd. Die lijken er niet te komen. De SP zit in Hoogeveen niet in de gemeenteraad. Met het aanbieden van het onderzoek aan gemeenteraad en wethouders hoopt de SP toch iets voor de mensen van Hoogeveen te kunnen betekenen. Het is aan de zittende politiek om hun controlerende functie serieus te nemen en er voor te zorgen dat gedane beloften waar gemaakt worden.
bieb

U bent hier