h

Bibliotheek: Wethouder houdt poot stijf.

16 april 2009

Bibliotheek: Wethouder houdt poot stijf.

bieb
Zo'n twee maanden geleden heeft de SP Hoogeveen een rapport geschreven over de sluiting van vier filialen van de bibliotheek van Hoogeveen. Voor dit rapport heeft zij 95 mensen geïnterviewd. Uit dit onderzoek bleek dat 79% van de mensen in die buurten aangaf minder van de bibliotheek gebruik te gaan maken. Een deel van hen overwoog zelfs het abonnement op te zeggen. Dit rapport is toen aangeboden aan de wethouder in de hoop dat er toch nog betere voorzieningen voor de buurten terug zouden komen. Naast de alarmerende cijfers in het rapport waren er ook aanbevelingen voor goedkope manieren om de mensen toch in hun buurt van boeken te kunnen voorzien.

Een delegatie van de SP heeft woensdag dan eindelijk een gesprek gehad met wethouder Bargeman. Zij gingen er van uit met de wethouder van gedachten te kunnen wisselen over het rapport. Echter, al snel werd duidelijk dat de wethouder niet wilde spreken over de cijfers van het rapport, noch over andere zaken die er in genoemd staan. Bovendien vond hij 95 meningen wel erg karig om serieus te nemen. De SP had het volgens hem helemaal verkeerd aangepakt, zij moest niet kijken naar alleen de negatieve kant van het verhaal.

'Natuurlijk vinden mensen het niet fijn dat hun bibliotheekfiliaal sluit.' zei hij. 'Mensen zien alleen dat ze iets kwijtraken, maar ze willen nog niet zien wat ze er voor terug krijgen: Bibliotheekvernieuwing betekent dat boekenuitleen nog maar een krent is in de koek van de bibliotheek. Hoogeveen krijgt er een hele grote koek voor terug van onder andere erfgoed- en cultuureducatie, Plan H, samenwerking met de scholen, hulp op de digitale snelweg, de dorps- en wijkinformatieloketten en het actieplan laaggeletterdheid. Daarbij zijn er op maat toegesneden oplossingen voor de buurten waar het om gaat.' Volgens de wethouder is de toegang tot de diensten van de bibliotheek voor iedereen gegarandeerd, met name door de bezorgservice die door vrijwilligers bezet wordt.

De SP bestrijdt dat laatste. Voor veel mensen wordt het heel moeilijk, zo niet onmogelijk om nog boeken te lenen. Bovendien hebben de mensen volgens de SP geen boodschap aan de nieuwe activiteiten van de bibliotheek. Zij willen een bibliotheek om boeken te lenen. Op de vraag hoe mensen aan de boeken moeten komen die ze in het kader van de leesbevorderingsprojecten met hun kinderen moeten lezen, bleef de wethouder het antwoord schuldig en herhaalde dat boekenuitleen maar een krent is van de hele koek die bibliotheek heet.

Enige malen probeerde de delegatie antwoord te krijgen op de vraag of er in de gedupeerde buurten nog plekken zouden komen waar mensen boeken konden vinden maar daarover bleef de wethouder vaag. 'Als mensen het zo belangrijk vinden dat ze boeken in de wijk kunnen lenen, kunnen ze de Smederijen gebruiken, dat hebben ze in Fluitenberg ook gedaan. Daar rijdt weer een bibliobus op kosten van de Smederijen.'

Uiteindelijk voelde de wethouder zich persoonlijk aangevallen doordat de delegatie zijn visie niet deelde en beëindigde het gesprek.

De SP betreurt het dat zij mensen misschien valse hoop heeft gegeven tijdens hun gesprekken bij de filialen. Veel mensen gaven al aan dat het toch geen enkele zin heeft om de mening van de burgers kenbaar te maken. Zij blijken in dit geval gelijk gehad te hebben. De SP zal de Smederijen in de gedupeerde buurten aanschrijven met de suggestie om hun geld in te zetten voor een bibliobus. Meer kan zij -voorlopig- helaas niet doen.

U bent hier