h

Laat het Scheper en Bethesda van ons allemaal zijn

11 december 2017

Laat het Scheper en Bethesda van ons allemaal zijn

De sluiting van verloskunde in het Scheperziekenhuis in Emmen kwam afgelopen week hard aan. Hoe is het mogelijk dat je in Emmen niet meer je kind als het nodig is in het ziekenhuis ter wereld kunt brengen? De gedeputeerde haastte zich in shock naar de plaats des onheils, terwijl de Emmense politiek liet weten ontzet te zijn.

De provinciale verbandtrommel van de gedeputeerde gevuld met goedbedoelde maatregelen. Het netwerk van de provincie zou ingezet worden in de zoektocht naar nieuwe kinderartsen, liet Jumelet weten. Een stevig gesprek met Treant zou ook zeker heilzaam kunnen werken.

 

Naar de mening van de SP iser echter meer nodig dan collectieve politieke verbijstering en pleisters plakken om de ziekenhuiszorg in Emmen -en ook in Hoogeveen en Stadskanaal- voor de toekomst volwaardig te houden. Het aanhoudende drama rond Treant vraagt niet alleen om pleisters, maar om echt ingrijpen van de Drentse politiek. In het Scheperziekenhuis, bij Bethesda Hoogeveen en het Refaja in Stadskanaal is het personeel iedere dag

keihard aan de slag voor wie dat nodig is. Helaas gaat er op bestuurlijk niveau bij Treant echter nogal wat mis. Bestuurders wisselen elkaar in snel tempo af.

 

Met enige regelmaat ziet Treant geen kans basisafdelingen als oogheelkunde, geriatrie en nu verloskunde in de drie ziekenhuizen open te houden. Dat staat echter niet op zichzelf. Niet alleen Treant, ook veel andere streekziekenhuizen zitten in zwaar weer of zijn kwetsbaar. Fusies mislukken herhaaldelijk en bestuurders zitten elkaar in de weg. Door de aanhoudende bezuinigingen en de marktwerking in de zorg is het niet meer vanzelfsprekend dat over heel Nederland verspreid overal goede ziekenhuizen in de nabijheid beschikbaar zijn.

 

Over welke kant het uit moet met de regionale ziekenhuizen wordt politiek verschillend gedacht. Althans in de landelijke politiek. Is het behoud van volwaardige regionale ziekenhuizen een taak van de landelijke en regionale overheid, of moeten we het overlaten aan de markt? De VVD zal daar een ander antwoord opgeven dan de SP. In de Drentse politiek lijkt het echter alsof er een brede meerderheid bestaat die wel pleit voor behoud van onze regionale ziekenhuizen. Laten we dan snel de basis leggen om dat te regelen!

 

De SP is van mening dat de provincie Drenthe, samen met de gemeentes Emmen, Hoogeveen en wellicht andere noordelijke gemeentes, de verantwoordelijkheid moet nemen voor de ziekenhuizen
die nu onder Treant vallen. Deze ziekenhuizen zijn basisvoorzieningen in deze regio die niet afhankelijk mogen zijn van toevallige stichtingsbesturen of commerciële verzekeraars.

 

Op dit moment telt Drenthe meerdere organisaties die onder de Drentse overheden vallen: De GGD, de watermaatschappij, het OV-bureau en zelfs het vliegveld Eelde. Op al deze organisaties valt wel eens kritiek uit te oefenen, maar de Drentse overheden hebben in ieder geval de mogelijkheid uiteindelijk zelf namens de bevolking te beslissen wat ermee moet gebeuren.

 

Wat de SP betreft dient de provincie zo spoedig mogelijk te onderzoeken hoe de ziekenhuizen een stevige basis kunnen krijgen waarbij de provincie en de gemeentes de zeggenschap over de ziekenhuizen krijgen. Gedeputeerde Jumelet liet weten dat Treant een zelfstandige organisaties is, maar dat het wel om onze mensen gaat. Naar onze mening moet hij een stap verder doen. Niet alleen de symptomen bestrijden, maar ook de oorzaak. Het gaat om onze mensen in Drenthe en daarom moeten de ziekenhuizen ook van ons allemaal zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier