h

Maak een vuist tegen armoede

18 maart 2018

Maak een vuist tegen armoede

Foto: Henk Boer / SP

"Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien."
Armoede in het rijke Nederland ligt voor steeds meer mensen dicht om de hoek. De voedselbanken blijven bittere noodzaak. Tegenwoordig is vaak weer aan iemands gebit te zien of betrokkene arm of rijk is. In veel gevallen is armoede echter onzichtbaar, maar drukt iedere dag een stempel op het geluk van honderdduizenden in ons land.

In 2014 moesten zo'n 2.000 gezinnen in Hoogeveen rondkomen van een laag inkomen, en daarvan betrof het zo'n 1.200 kinderen (huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, bron CMO STAMM). Deze cijfers zijn natuurlijk gedateerd en volgens wethouder Vos heeft er zich reeds een daling ingezet, maar feit blijft dat er veel mensen in armoede leven in Hoogeveen. Het gaat er om dat wij voor eens en altijd een einde maken aan armoede. En dat gaat natuurlijk niet van de één op het andere moment, armoede bestrijden kost tijd en geduld.

Het huidige College onderkent het probleem armoede en is aan de slag met allerlei regelingen. Ook voorstellen van de SP zijn inmiddels overgenomen (oa de verruiming van de meerkostenregeling en een folder en de gemeentelijke site waarin alle gemeentelijke regelingen overzichtelijk staan vermeld). Tegelijk zien we een bezuiniging op het structurele budget voor armoedebestrijding. Dat gaat omlaag van 2,2 miljoen Euro in 2016 naar 1,9 miljoen Euro in 2018 en 2019. Het College rekent erop dat reeds ingezet beleid een verlaging van het budget mogelijk maakt. Dat lijkt ons voorbarig. Volgens de SP zou bovenop de bestaande aanpak "Armoede en Schulden", het pakket juist verder uitgebreid moeten worden.

Ook moeten wij de schuldhulpverlening drastisch aanpakken. Er moet een renteloze lening komen voor jongeren met schulden, desnoods koopt de gemeente deze schulden af. Ook moeten deze jongeren begeleid worden om te leren budgetteren. Tevens moeten mensen met schulden tegen een laag tarief kunnen lenen voor een schuldsanering. De GKB, maar ook particuliere schuldhulpverleners, rekenen namelijk hoge rentes op leningen.
Woekerrentes van 10 tot 12% komen daarbij voor. Mensen met schulden worden daardoor onnodig gestraft.
De gemeente moet niet alleen mensen uit de schulden helpen, maar vooral ook voorkomen dat mensen in de schulden komen. Hoogeveen werkt al met budgetcoaches en op de scholen lopen al diverse projecten die als doel hebben jongeren te leren met geld om te gaan. We mogen dan ook nooit beknibbelen op preventie, we moeten preventieve maatregelen indien mogelijk nog verder uitbreiden.

Wat ook uitgebreid moet worden zijn de gemeenschappelijke regelingen. Neem nu de Bij, ons publiek vervoer. Jongeren met een OV-kaart en ouderen met een 65+ pas zouden kosteloos gebruik moeten kunnen maken van de Bij. Ook moet er gekeken worden of er vanuit het Kindpakket gratis OV voor kinderen geregeld kan worden. Er bestaat momenteel de mogelijkheid om via de gemeente een zorgverzekering af te sluiten, speciaal voor mensen met een laag inkomen. Deze verzekering dekt echter alleen de basiszorg. Mensen die bijvoorbeeld nodig een ingreep aan hun gebit nodig hebben kunnen nu niet geholpen worden doordat de zorgverzekering de benodigde behandeling niet dekt. De SP vindt dat de gemeente in die gevallen moet bijspringen door
middel van bijzondere bijstand.

Tegelijkertijd is duidelijk dat armoedebestrijding eigenlijk primair een
taak voor de landelijke overheid zou moeten zijn. De regering zou moeten
werken aan hogere lonen en uitkeringen, huren omlaag, een Nationaal
Zorgfonds. De sterkste schouders de zwaarste lasten. Maar dat alles heeft
in Den Haag helaas geen prioriteit. De gemeente kan ondertussen niet
wegkijken.

Kortom, we moeten een vuist maken tegen armoede, voor elkaar, voor Hoogeveen!

 

Reactie toevoegen

U bent hier