h

Onze nummer 3: Jeroen Pomper

14 maart 2018

Onze nummer 3: Jeroen Pomper

Foto: Henk Boer / SP

Even voorstellen, onze nummer 3 op de kieslijst, Jeroen Pomper. Jeroen zit sinds eind 2015 in de gemeenteraad. Daarvoor heeft hij binnen de SP al heel wat functies bekleed. Vanaf de oprichting van de afdeling was hij bestuurslid, daarna is hij nog organisatiesecretaris en afdelingsvoorzitter geweest. Ook heeft Jeroen enige tijd deel uitgemaakt van het Partijbestuur.

Naast de politiek heeft Jeroen het druk met zijn gezin, zijn werk en zijn muziek. Hij werkt als woonbegeleider bij het COA en hij is bassist in een metalband, welke veel optreedt buiten Nederland. Zijn persoonlijke speerpunten zijn cultuur, duurzaamheid en dierenwelzijn:

Ik maak mij sterk voor een sociaal, duurzaam en diervriendelijk Hoogeveen. We hebben nog veel werk te verzetten om aan onze klimaatdoelen te voldoen. Dit is niet een doel op zich, het is meer dan dat. Fossiele brandstoffen raken ooit op, bovendien neemt de vervuiling van 'grijze' energie nog steeds toe.

Dit moeten we een halt toeroepen. We willen de inwoners van Hoogeveen met een uitgebreid stimuleringspakket uitdagen te vergroenen. En niet alleen de inwoners, ook de bedrijven horen daarbij. Neem bijvoorbeeld de landbouw. Het zou toch zo mooi zijn om toe te werken naar 100% biologische landbouw in Hoogeveen. Hoogeveen moet nodig vergroenen, dat kost natuurlijk wel een hoop geld, maar door slim te investeren levert het uiteindelijk heel veel meer op.

Ook cultuur draag ik een warm hart toe. De Tamboer moet zich meer gaan richten op cultuur uit de omgeving. Natuurlijk mag er ruimte overblijven voor grote producties, maar dat moet dan op zijn minst kostendekkend worden. Ook de toevoeging van een poppodium juich ik van harte toe, al mag dat niet ten koste van Het Podium gaan. Want Het Podium moet blijven bestaan, vanuit hier ontwikkelt zich de rijke Hoogeveense popcultuur, sluiting van Het Podium zal deze cultuur de das om doen.

En wat ik belangrijk vind is om de dieren een stem te geven. Gelukkig bestaat er al een circusverbod, maar we moeten er naartoe werken dat we strengere regels gaan hanteren voor dierenshows. Dierenwelzijn staat boven menselijk vermaak. Ik wil mij dan ook sterk gaan maken voor een nota dierenwelzijn, een waardevolle toevoeging aan het gemeentelijk beleid.

Reactie toevoegen

U bent hier