h

SP lijsttrekker Jutta van den Oord. 'De SP, uw stem in de raad'

1 maart 2018

SP lijsttrekker Jutta van den Oord. 'De SP, uw stem in de raad'

Foto: Onbekend / Jutta van den Oord

"Van wie is Hoogeveen? Ik zeg: Van ons allemaal! Iedereen moet mee kunnen tellen. Dat moeten we nooit vergeten. Uiteindelijk doen we het samen.” Aan het woord is Jutta van den Oord, SP-lijsttrekker in Hoogeveen. Ze praat in snel tempo, maar neemt nu even een adempauze en herhaalt. "Hoogeveen is van ons allemaal!”

Een sociaal Hoogeveen. Dat vindt de SP. Toch zijn er veel mensen die geen zekerheid hebben. Niet over hun werk en dus ook niet over hun inkomen. Mensen die het soms financieel amper kunnen bolwerken.
"Er is een groot verschil tussen wat de meerderheid van de bevolking wil en wat de politiek doet. Links lullen en rechts vullen, noem ik het maar even. Geen wonder dat veel mensen het vertrouwen verliezen. We willen allemaal dat onderwijzers fatsoenlijk betaald worden, dat kinderen niet in armoede opgroeien, dat er een betaalbaar huis is voor iedereen. Daar moet je dan wel voor kiezen."

Wat mogen we van de SP verwachten?
"We nemen het op voor de gewone man en vrouw. Ook voor hen die het minder getroffen hebben. De SP pleit in de raad bijvoorbeeld voor goede
regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Mede na aandringen van de SP werden die vorig jaar verbeterd. De gemeente was bepaald ook niet zo snel met het uitbetalen van premies aan mensen op een participatieplaats. Na vragen van de SP is dat rechtgezet.

Hoogeveen is toe aan een opknapbeurt. Niet alleen het centrum. Ook in de dorpen en de wijken. Het openbaar groen is belangrijk. Dat zorgt voor
mooie buurten en letterlijk frisse lucht. We willen ook dat iedereen in
Hoogeveen mee kan doen aan sport. Dat vraagt investeringen in
kunstgrasvelden, een zwembad en als het even kan een ijsbaan.
Op cultureel gebied mag er ook een schepje bovenop. Voor poppodia, voor muziek en zang uitvoeringen, voor de bieb in de buurt."

Al jaren staat het ziekenhuis Bethesda op de tocht. Denk je dat het nog
goed komt?
"Niet vanzelf. Daarom blijven wij als SP er bovenop zitten en steunen het
actiecomite Bethesda. De gemeente Hoogeveen is in gesprek met het bestuur van Treant, maar veel vooruitgang zit er niet in. En de minister weigert tot nog toe in te grijpen. Het personeel doet z'n stinkende best, maar doorlopend spelen er bestuurlijke problemen bij Treant. Daar moet wat ons betreft een eind aan komen. Desnoods door een procedure bij de geschillencommissie die voor ziekenhuizen beoordeelt of er sprake is van 'Good Governance', oftewel 'goed bestuur'. Helaas wenst de gemeente geen partij te zijn in deze procedure. Namens alle bezorgde Hoogeveners doen we dat nu zelf, samen met het actiecomite.
Wat de SP betreft blijft de gemeente overigens niet werkeloos toezien als het echt helemaal misgaat met Bethesda. Wij pleiten voor een onderzoek hoe de gemeente zelf de zeggenschap over het ziekenhuis over kan nemen als dat nodig is. Het ziekenhuis Bethesda is van ons allemaal.”

Wat is jouw belofte aan de kiezers?
"Al te vaak blijken beloftes in de politiek niets waard. Gouden bergen en
mooie praatjes. Bij de SP geldt daarom 'We doen wat we zeggen, en we
zeggen wat we doen'. We zijn uw stem in de raad. En ook daarbuiten. De
stem van gewone mensen. Of het nou in de oppositie is, of in het nieuwe
college. Bovendien geldt 'Samen sterk'. We horen graag wat u belangrijk
vindt en gaan graag in gesprek. Bijvoorbeeld zaterdags op de Hoofdstraat. In verkiezingstijd, maar ook op andere momenten. Politiek doe je niet in je eentje, maar samen. Met uw stem zorgt u in maart voor een sterke SP."

 
 

U bent hier