h

Succes SP: Hoogeveen komt met een maatregelenpakket energie- en inflatiearmoede

7 oktober 2022

Succes SP: Hoogeveen komt met een maatregelenpakket energie- en inflatiearmoede

Foto: Jeroen Pomper / Eigen collectie

We worden er allemaal inmiddels dagelijks mee geconfronteerd. De enorme stijging van onze energierekening en een inflatiestijging van inmiddels ruim 17%. Steeds meer mensen weten inmiddels niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar geknoopt kunnen krijgen. Ook de Voedselbank in Hoogeveen ziet inmiddels een toename van het aantal huishoudens die genoodzaakt zijn om voor ondersteuning bij hen aan te moeten kloppen.

Ondanks de aangekondigde landelijke maatregelen vonden de fracties van de SP, PvdA, GL, ChristenUnie en CDA het noodzakelijk om gezamenlijk een voorstel in te dienen voor een lokaal maatregelenpakket. Doel van dit pakket is om een vangnet te hebben voor de lage- en middeninkomens die in de problemen dreigen te komen en waarvoor de bestaande regelingen niet of nauwelijks van toepassing zijn.

Initiatiefnemer Jutta van den Oord (SP): “Alhoewel de landelijke maatregelen zeker zullen bijdragen om deze crisis draaglijk te maken zullen er altijd mensen zijn waar het water nu reeds tot de lippen staat en dreigen tussen wal en schip te vallen. We kennen inmiddels allemaal wel voorbeelden van mensen uit onze eigen omgeving. Dit willen wij graag zien te voorkomen in Hoogeveen. Door aan de voorkant passende ondersteuning te bieden willen we helpen voorkomen dat deze mensen onnodig in de schulden belanden.”

Donderdag 6 oktober hebben de initiatiefnemers tijdens de raadsvergadering de motie “Lokaal maatregelenpakket energie- en inflatiearmoede” ingediend en deze is door de gehele raad aangenomen. De motie roept het College op om nog dit jaar de energietoeslag beschikbaar te stellen voor inkomens tot 130% van het minimuminkomen. Daarnaast maatwerk ondersteuning te bieden aan inwoners met een middeninkomen die door de hoge inflatie in de problemen dreigen te komen maar buiten de bestaande regelingen vallen.

Hiervoor zal het instellen van een noodfonds noodzakelijk zijn als vangnet. Verder wordt het college verzocht de aanvraagprocedures te vereenvoudigen aangezien deze door veel inwoners als ingewikkeld wordt ervaren. Samenwerking met vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Budgetbeheer kan er toe bijdragen dat inwoners die moeite hebben met het indienen van de aanvraag hierbij ondersteuning kunnen krijgen.

Reactie toevoegen

U bent hier