h

Dierenwelzijn kan beter in Hoogeveen

11 maart 2018

Dierenwelzijn kan beter in Hoogeveen

Foto: Hero Moorlag / IVN / Hoogeveensche Courant

Begin december 2017 diende de SP een motie in om roofvogelshows in de gemeente Hoogeveen te ontmoedigen. Helaas kon deze motie niet op een meerderheid rekenen, het merendeel van de Hoogeveensche Gemeenteraad heeft weinig op met dierenrechten. Ze verschuilen zich achter landelijke regelgeving, echter is landelijke regering te beperkt en staan de belangen van dieren niet hoog aangeschreven.

In februari 2018 kwam Hero Moorlag (IVN) nog even terug op de ingediende motie in een krantenartikel (zie foto). Een dankbare aanvulling op ons betoog meer rekening te houden met het welzijn van roofvogels. In het artikel wordt nog even duidelijk geschetst dat 'houders van roofvogels' niet gelijk zijn aan valkeniers. 

Hoogeveen loopt nog niet echt warm wat dierenrechten betreft, alhoewel, er is hoop. Veel mensen kunnen zich erg druk maken om de situatie van de grote grazers in de Oostvaarderse Plassen. Zichtbare dierenleed lijkt de mensen te beseffen dat het anders kan, en anders moet. Wat de dieren in de Oostvaarderse Plassen betreft, bijvoeren is helaas geen oplossing voor het probleem zelf. Maar het zet mensen wel tot denken.

Wat Hoogeveen dan ook nodig heeft is een gemeentelijke visie op dierenwelzijn. Kort gezegd, er is nu totaal geen visie. Bij ieder raadsvoorstel moeten wij weer wijzen op de impact van dieren en natuur. Het is nu hoog tijd voor een integraal document, een visie, over dierenwelzijn. De SP, die naast menselijke waardigheid ook dierlijke waardigheid hoog heeft zitten, wil dan ook na de verkiezingen aan de slag met een nota dierenwelzijn. Daarom moeten wij de samenwerking opzoeken met alle politieke partijen, maar ook met alle partijen die zich bezig houden met het welzijn van dieren.

Jeroen Pomper
Raadslid SP Hoogeveen

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier