h

Duurzaamheid

19 december 2012

Duurzaam in Hoogeveen

In de zomervakantie kregen de gemeenteraadsleden een brief. De gemeente wil een biomassa-energiecentrale gaan bouwen. Als de raad akkoord ging zou het niet op de raadsagenda hoeven komen.
Zoals iedereen weet, zijn de meeste raadsleden in de zomer op vakantie, of in ieder geval niet bezig met de gemeenteraad en het lezen van de daarbij horende post. Wij hadden het echter wél gezien en een aantal kritische vragen gesteld over de financiële haalbaarheid van de centrale. Hierop kwamen
geruststellende antwoorden van de projectleider, de heer Hermans. Omdat wij groene energie van harte toejuichen en vertrouwden op de antwoorden van de specialist zagen wij geen reden deze centrale op de agenda te laten zetten. Toch is er een partij geweest die dat wel heeft gedaan. Misschien wel om onze inwoners te laten weten hoe goed we bezig zijn met duurzaamheid!

Lees verder

U bent hier