h

Hoogeveen moet groener

6 maart 2018

Hoogeveen moet groener

Foto: Jeroen Pomper

Hoogeveen wil graag in 2040 klimaatneutraal zijn, dat is althans de doelstelling. Maar het huidige college wil dit niet als harde eis aan zichzelf opleggen. Wat de SP betreft volstaan de huidige visies dan ook niet om daadwerkelijk klimaatneutraal te zijn in 2040. Het roer moet om, we moeten nu beginnen met aanpakken. Met slimme investeringen kunnen wij onze toekomst veilig stellen, zodat ons nageslacht er de vruchten van kan plukken, we moeten goed naoberschap tonen. Het moet anders en er zijn veel verschillende mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Naast investeren is voorlichting ook een belangrijk thema: Zet in op bewustwording.

Jeroen Pomper, Raadslid SP: “Toewerken naar een klimaatneutrale toekomst kost geld, daar kunnen wij nu eenmaal niet omheen. Maar we weten ook allemaal dat het nodig is om nu in te grijpen, alle maatregelen telkens naar voren schuiven zal uiteindelijk nog veel meer kosten met zich mee brengen.”

Zonne-energie
Laten we investeren in schone energie. Er ligt al een prachtig plan klaar om zonne-energie te stimuleren. Maar ook dat plan is te vrijblijvend. Het ontbreekt aan de gewenste stimuleringspakketten om huiseigenaren en bedrijven te stimuleren over te gaan op zonne-energie. En geef de burgers de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien, waar samengewerkt wordt kunnen kosten bespaard worden. Al die opgewekte zonne-energie is alleen bruikbaar bij voldoende zonkracht. Maar er gaat ook veel energie verloren. We zien steeds meer auto's op waterstofgas rijden, we zouden ons als gemeente in moeten spannen om een waterstofcentrale te gaan houwen. Er zijn vast partijen die daarbij willen helpen. Overigens, waterstofgas voor huiselijk gebruik ligt nog mijlenver weg. We moeten waterstofgas inzetten om onze bedrijven en huizen van elektriciteit te voorzien.

‘Gasloos bouwen’
Daarom moeten we ook inzetten op 'gasloos' bouwen, oftewel bij nieuwbouw geen gasleidingen meer aanleggen. Zelfs de Tweede Kamer wil hier een wet van maken en er zijn momenteel voldoende juridische mogelijkheden om dit op gemeentelijk niveau al te gaan eisen bij nieuwbouw. De optie om wel degelijk gasleidingen in te bouwen is niet relevant, het kost een vermogen om alle gasaansluitingen geschikt te maken voor puur waterstof, bovendien zijn de eisen voor transport van waterstof erg hoog. 

Windenergie
Alhoewel windenergie moment erg gevoelig ligt bij veel mensen is het toch een serieuze optie om te overwegen. De SP vindt wel dat het plaatsen van windmolens goed afgestemd moet worden met de gemeenschap. Bovendien moet de gemeenschap er ook direct van kunnen profiteren. De gemeente houdt natuurlijk wel de regie in handen, maar mét het gewenste draagvlak. De totstandkoming van windenergie in Oost Drenthe moeten wij niet willen, daar trekken wij dan ook lering uit. De SP is er ook voorstander van om met kleine turbines te experimenteren, kleine turbines brengen dan wel niet veel op, maar altijd voldoende om een huizenblok van energie te voorzien. Kleine turbines zouden bijvoorbeeld op platte daken gezet kunnen worden.

100% biologisch
Ook een belangrijke factor, die nogal eens over het hoofd wordt gezien, is de landbouw. We moeten ernaar toe werken om ook in 2040 100% biologische landbouw te realiseren in onze gemeente. Een hele opgave, want boerenbedrijven hebben het vandaag de dag erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Veel boeren willen wel graag naar biologische landbouw overstappen, maar ze hebben de middelen niet om dit te doen. De gemeente zou boerenbedrijven meer moeten stimuleren om de overstap naar biologische landbouw te maken. Welke stimuleringsmaatregelen we in kunnen zetten moet nog nader onderzocht worden, de gemeente hoeft dit ook niet alleen te doen, we moeten hierin met de provincie en de LTO samen gaan werken.

Hoogeveen klimaatneutraal in 2040; Een hele opgave, maar wel degelijk haalbaar!

Reactie toevoegen

U bent hier