h

SP voorstel aangenomen: Maak haast met de Energievisie

8 maart 2018

SP voorstel aangenomen: Maak haast met de Energievisie

Hoogeveen wil graag een klimaatbestendige gemeente worden, maar de juiste visies ontbreken nog om de doelstellingen te kunnen realiseren. In 2016 heeft wethouder Vos twee informatiebijeenkomsten belegd voor inwoners, om mee te denken over de Energievisie. Eind 2017 is, als onderdeel van de Energievisie het Afwegingskader zonne-energie vastgesteld. Echter horen we niets over de Energievisie.

Wat de SP, D66, Groen Links en CDA betreft maakt het college haast met het invoeren van de Energievisie. Het CDA geeft in een persbericht zelfs aan ongeduldig te zijn over het uitblijven van de Energievisie. Deze had er natuurlijk allang moeten liggen. We kunnen er nu eenmaal niet omheen; ooit zullen de fossiele brandstoffen uitgeput raken, we moeten nu de juiste stappen ondernemen om over te stappen op 100% klimaatneutrale energiebronnen. Ook de opwarming van de aarde koeten wij tegen gaan,mee CO2 uitstoot moet gereduceerd worden.mhetmis 1 minuut voor 12.

Met de motie willen wij een deadline gaan stellen wat betreft de Energievisie. Het over de verkiezingen heen tillen wekt alleen maar vertragend. Daarom hopen wij ook dat alle raadsleden de noodzaak inzien en de motie dan ook zullen ondersteunen.

UPDATE: de motie is aangenomen, weliswaar in iets aangepaste vorm.
Het college is opgeroepen om binnen een half jaar met een Energievisie te komen.

Reactie toevoegen

U bent hier