h

Op iedere locatie van Treant verloskunde

14 maart 2018

Op iedere locatie van Treant verloskunde

Woensdagmiddag demonstreerden alle politieke partijen van Stadskanaal voor het Refaja ziekenhuis. Eensgezind. Volgens de berichten zou verloskunde in Stadskanaal dicht gaan zodat verloskunde in Emmen weer open zou kunnen. Verloskunde Emmen is al enkele maanden gesloten aangezien Treant onvoldoende kinderartsen voor Emmen heeft om de afdeling 24 uur per dag open te houden. In Stadskanaal leidt dit veel vragen. Voor de politiek in Stadskanaal is opheffen van verloskunde in het Refaja volkomen onacceptabel. De SP-Stadskanaal organiseerde het protest.

Namens SP-Hoogeveen waren SP-raadsleden Jutta van den Oord en Philip Oosterlaak bij de demonstratie in Stadskanaal aanwezig. Ook SP-Emmen was solidair. Oosterlaak: ,,Sluitingen van afdelingen speelt in alle drie de ziekenhuizen. In Hoogeveen hadden we opeens geen oogartsen en geriaters meer. Vandaag gaat het om verloskunde in Emmen en Stadskanaal. Dit kan zo niet. Daar blijven we op hameren. We hebben de directie van Treant als gezamenlijke SP afdelingen onlangs in een open brief ons standpunt laten weten. Verloskunde moet open blijven. In alle drie de ziekenhuizen. Het is mooi dat de politieke partijen in Stadskanaal elkaar hierin gevonden hebben."

Open brief 'Kindergeneeskunde dichtbij omdat het moet,

Aan: Treant Zorggroep, t.a.v. De Raad van bestuur,

Geacht bestuur,

Onlangs ontvingen de gemeenteraden een bericht van u inzake Verloskunde. U meldt daarin het volgende: 'Een van de scenario’s is dat de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde geconcentreerd worden op een of meerdere locaties. Treant verwacht dit voorjaar een besluit te nemen over een van de scenario’s.'

Naar onze mening is het opheffen van een afdeling Kindergeneeskunde en Verloskunde een totaal onwenselijk streven. Of u een dergelijke sluiting nu in Hoogeveen, Emmen of in Stadskanaal wilt realiseren. Kostenoverwegingen mogen hierbij niet leidend zijn.

De kwaliteit van de begeleiding van zwangerschappen en geboortes is er bij gebaat:
– Indien de afstand tot een ziekenhuis zo klein mogelijk en de tijd dat men onderweg is zo kort mogelijk is. In geval van onverwachte complicaties is immers spoed veelal geboden.
– Indien er een goede samenwerking en goed contact kan worden georganiseerd van de aanstaande ouders met het ziekenhuis en de daar aanwezige artsen en andere specialisten en met lokale verloskundigen en andere beroepsbeoefenaars. Een anoniem ziekenhuis op afstand werkt dat goede contact niet in de hand.

De afgelopen tijd kwam naar voren dat er in Nederland met haar over het algemeen goede gezondheidszorg in verhouding met andere landen toch onnodig veel complicaties en sterfgevallen bleken te zijn onder pasgeborenen. Dat bleek te voorkomen bij betere samenwerking en tijdige
verwijzing.

Het is ons bekend dat u als regionaal ziekenhuis onder druk staat. Veelal vanwege politieke keuzes met betrekking tot de organisatie van de zorg. De marktwerking staat immers goede en bereikbare zorg dikwijls in de weg. Naar onze mening zou het op uw weg liggen aan te geven waar het precies wringt en zowel bij de politiek in Den Haag als bij zorgverzekeraars en het Zorginstituut duidelijk te maken wat u nodig hebt om de ziekenhuiszorg in Drenthe voor afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde op een goede manier overeind te houden in de drie ziekenhuizen. Indien dat niet gebeurt verschuilt iedereen zich achter elkaar, worden onjuiste kostenafwegingen leidend en wordt de zorg in de regio Drenthe stap voor stap uitgehold.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend

namens SP afdelingen Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen,

Evert Idema, Wim Moinat en Jutta van den Oord

Reactie toevoegen

U bent hier