h

Wat jongeren willen

20 maart 2018

Wat jongeren willen

Foto: SP

Een dag voor de verkiezingen kwamen de partijen uit Hoogeveen nog een keer bij elkaar om in debat te gaan... Met de jongeren. Niets is zo belangrijk als de jongeren, ze zijn onze toekomst. Jongeren hebben heel wat te vinden, maar ze hebben vaak veel moeite om te gaan stemmen. Want welke partij is nou het beste voor ze? Dat antwoord is natuurlijk voor de SP wel duidelijk, maar nu zijn de jongeren aan zet.

Er werd op het Alfa College gedebatteerd over een drietal stellingen. Het eerste debat, waarin de stelling "jonge mantelzorgers moeten meer ondersteuning krijgen" werd besproken, verliep wat stroef. De partijen waren het grotendeels wel aardig eens met elkaar; hulp bij mantelzorg moet toegankelijker zijn, ook moeten jongeren beter ondersteund worden met, bijvoorbeeld, voorlichting en trainingen. De jongeren zelf gaven weinig input, mantelzorg is best een moeilijk begrip om over te praten zo lijkt het. De SGP opperde dat ondersteuning ook financiële ondersteuning kan betekenen. De meeste partijen voelden daar niets voor. De SP wel, mantelzorgers maken ook kosten, het zou goed zijn om te bekijken waar de gemeente, al dan niet, een financiële ondersteuning kan bieden waar nodig.

Dateerde stelling, "Uitgaan in Hoogeveen zou veiliger moeten", leefde een stuk meer bij de jongeren. Ze willen veilig kunnen stappen, maar ze voelen zich juist minder veilig. Ze hadden wel goede suggesties om het gevoel van veiligheid te vergroten: bij ieder café beveiliging, meer politie in de buurt die al dan niet zonder uniform aanwezig zijn in het uitgaansgebied, flexibele openingstijden en geen minderjarigen meer in cafés. Die komen toch nog te vaak aan alcohol en zouden relatief vaak betrokken zijn bij opstootjes. Wat de SP betreft prima voorstellen. Op het voorstel van gemeentebelangen, om meer camera's in het uitgaansgebied te installeren, werd minder enthousiast gereageerd. Op de vraag van de SP om het uitgaansgebied meer te spreiden werd juist wel erg enthousiast gereageerd.

En dan de derde stelling, "schulden en armoede aanpakken", was een levendig onderwerp voor de jongeren. Natuurlijk was iedereen het er mee eens dat er ingezet moet worden op nog meer preventie. Maar een jongere merkte ook op dat er te weinig aanbod is in Hoogeveen wat jongerenhuisvesting betreft, jongeren moeten daarom of langer thuis blijven wonen, of duur huren. De SP gaf aan dat sociale woningbouw altijd al een speerpunt was, en is, van de SP. In Hoogeveen worden te weinig goedkope sociale woningen gerealiseerd. Het CDA ging daar nog wel tegenin, maar de jongeren geloofden dat niet zo.

Al met al een mooi debat voor en door de jongeren.

 

Reactie toevoegen

U bent hier