h

0% is genoeg: Stop de huurverhoging

28 mei 2020

0% is genoeg: Stop de huurverhoging

Foto: SP

Nul is genoeg. Naar de mening van de SP is het onbestaanbaar dat verhuurders in crisistijd huurverhoging vragen. De SP Hoogeveen heeft daarom de woningstichtingen die actief zijn in de regio opgeroepen af te zien van huurverhoging per 1 juli van dit jaar.

Volgens de SP dreigen huurders dreigen opnieuw de rekening van de crisis te moeten betalen. Bij de banken crisis voerde het kabinet Rutte II een extra heffing in te betalen door sociale verhuurders ten koste van huurders, de verhuurdersheffing. Deze heffing is overigens nog steeds niet afgeschaft. Elk jaar gaat voor iedere huurder maar liefst drie maanden huur hieraan op.

Nu heeft de coronacrisis in veel gevallen grote gevolgen in de huishoudens van huurders. Flexwerkers vliegen eruit. ZZP-ers krijgen geen opdrachten meer. Ontslagen kunnen ondanks de crisis doorgaan. Mensen hebben te maken met grote onzekerheid. 

Naar de mening van de SP is het daarom a-sociaal de huurverhoging door te laten gaan. Een grote meerderheid in Nederland is diezelfde mening toegedaan. De politiek in Den Haag is echter nog niet helemaal om, hoewel in de Eerste Kamer al een SP motie om de huren te bevriezen werd aangenomen.

De SP roept de woningstichtingen Woonconcept, Domesta, Woonservice en Actium op om samen met huurders en huurdersorganisaties op te komen voor de volkshuisvesting. Stop de huurverhoging, investeer in sociale woningbouw. Huurders kunnen zich aansluiten bij de actie via 

https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging.

Reactie toevoegen

U bent hier