h
24 maart 2024

Kadergroep pakt de draad weer op

Foto: Henk Boer

Door Corona even uit het veld geslagen,maar nu weer volop terug: De Kadergroep.

Lees verder
3 maart 2024

Hoogeveen op SP Congres in Bussum

Foto: SP
Op 2 maart waren leden uit de afdeling Hoogeveen aanwezig op het 29e Congres van de SP. In Het Spant in Bussum werd afscheid genomen van Lilian Marijnissen en Tiny Kox, maar ook werd er een nieuw partijbestuur gekozen en werd het verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen vastgesteld. 
Lees verder
12 februari 2024

29e Congres SP

Foto: SP

2 maart a.s wordt het 29e SP congres gehouden in 't Spant in Bussum. Het nieuwe Partijbestuur wordt gekozen en het programma en de lijst voor de nieuwe verkiezingen wordt vastgesteld.

Lees verder
5 februari 2024

Mag het een grammetje meer zijn?

Hoogeveen - Als laatste grote gemeente in Drenthe is Hoogeveen dan eindelijk om, de weg is vrijgemaakt om coffeeshops toe te laten. Dit mede dankzij de steun van de SP Hoogeveen.

Lees verder
5 februari 2024

Algemene LedenVergadering

Foto: Dirk Ruijne
Op woensdag 17 januari vond de ALV van de SP-afdeling Hoogeveen plaats. Tijdens de vergadering hebben we het gehad over het programma voor de Europese verkiezingen, de kieslijst voor diezelfde verkiezing en we kozen een nieuw bestuur voor de afdeling.
Lees verder
7 oktober 2022

Succes SP: Hoogeveen komt met een maatregelenpakket energie- en inflatiearmoede

Foto: Jeroen Pomper / Eigen collectie

We worden er allemaal inmiddels dagelijks mee geconfronteerd. De enorme stijging van onze energierekening en een inflatiestijging van inmiddels ruim 17%. Steeds meer mensen weten inmiddels niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar geknoopt kunnen krijgen. Ook de Voedselbank in Hoogeveen ziet inmiddels een toename van het aantal huishoudens die genoodzaakt zijn om voor ondersteuning bij hen aan te moeten kloppen.

Lees verder
6 oktober 2022

Harry Baalman geïnstalleerd als opvolgend raadslid

Foto: Jeroen Pomper / self made

HOOGEVEEN - Harry Baalman is tijdens de raadsavond van 6 oktober geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid. Hij volgt hiermee Philip Oosterlaak op, die vanwege privéomstandigheden zijn werkzaamheden naast zich neer moet leggen.

Lees verder
18 mei 2022

Hoogeveen verdient een stabiel en sociaal college

Foto: SP

Nu de gemeenteraadsverkiezingen alweer twee maanden geleden hebben plaats gevonden zijn we nu in afwachting van de bekendmaking van het nieuwe college. De gehele raad stemde in met de aanstelling van Cees Bijl tot informateur om het proces in goede banen te helpen leiden. Hierna hebben alle fracties individuele gesprekken met hem gevoerd waarbij voorkeuren voor collegevorming en prioriteiten van alle fracties zijn geïnventariseerd. Op 14 april heeft de informateur zijn bevindingen met de raad gedeeld waarbij zijn conclusie was dat een college bestaande uit Gemeentebelangen, PvdA, ChristenUnie en VVD de meeste kans van slagen lijkt te zullen hebben.

Lees verder
28 februari 2022

Herontwerp sociaal domein; Niet over de ruggen van mensen!

Foto: SP

In 2015 heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van WMO, Jeugdzorg en Participatie overgedragen naar de gemeenten. Deze overdracht ging echter ook gepaard met een forse bezuiniging. Mede hierdoor is Hoogeveen, net als vrijwel alle overige gemeenten, ernstig in de financiële problemen gekomen. Wat de SP betreft is de maat nu vol: Geen verdere bezuinigingen meer op het sociaal domein!

Lees verder

Pagina's