h
17 december 2014

SP verbijsterd over aanbesteding sportcafé

In de media was kortgeleden te lezen dat de atletiek- en de volleybalclub boos zijn op de gemeenteomdat zij niet de kantine van het nieuwe sportcomplex mogen beheren. De raadsleden van de SP -die het voor hun informatie ook vaak van de krant moeten hebben- hebben de artikelen met verbijstering gelezen en willen dat de wethouder hier donderdag in de raadsvergadering meer over vertelt.

Lees verder
26 november 2014

Overstapavond goed bezocht

Het actiecomité voor behoud van Bethesda hield maandag 24 november een informatie­avond over zorgverzekeringen. Aanleiding hiervan was dat we geen vertrouwen meer hebben dat Zilveren Kruis Achmea, met tweederde van de patiënten in deze buurt, er voor zal zorgen dat Bethesda een volwaardig ziekenhuis blijft.

Mevrouw Haveman, inkoper van Achmea en gesprekspartner van het comité noemde als voorbeeld dat mensen voor een ingreep aan spataderen best wat verder weg kunnen reizen. Maar spataderen verwijderen is geen hoogwaardige zorg en zou dus prima in Bethesda kunnen blijven. De enige reden dat Achmea het nodig vindt deze zorg te verplaatsen is een financiële; Als de specialist op één plek alle spataderen kan behandelen kan hij goedkoper werken. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld, maar het laat duidelijk zien waar het tegenwoordig bij de verzekeraars om gaat. Het moet goedkoper. En ze doen daarbij of het gaat om onze premie, maar de miljarden die verdwijnen in de zorg komen niet terug in onze premie. Sterker nog, de zorg wordt steeds minder, maar de zorgverzekeringen worden steeds duurder.

Lees verder
26 november 2014

Alescon schoffeert medewerkers

Alescon verzorgt niet alleen werk voor mensen met een arbeidsbeperking maar houdt zich ook bezig met arbeidsre-integratie van langdurig werklozen. In het verleden heeft dat nogal eens geleid tot klachten omdat er te weinig werk was waardoor het eigen personeel van Alescon stil kwam te zitten. Daarvan is nu geen sprake meer. Alescon heeft voldoende werk.

Lees verder
25 november 2014

Debat 'Jihadisme in de wereld' (in Zwolle)

Op 28 november gaat SP-Kamerlid Harry van Bommel in debat met SGP-Kamerlid Kees van der Staaij over het toenemende jihadisme in de wereld.

Lees verder
12 november 2014

Actiecomité roept op tot boycot Achmea

Het comité Actie voor Bethesda, dat sinds eind 2012 actief is voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen, is zo ontevreden over zorgverzekeraar Achmea, dat het comité de bevolking oproept om zich eens goed achter de oren te krabben of men in Achmea nog wel bij de juiste zorgverzekeraar is verzekerd.

Lees verder
8 november 2014

SP stelt vragen over kunstgebit

In de raadsvergadering van donderdag 6 november stelde de SP het college een aantal vragen over een kunstgebit. Volgens de partij zou een vergoeding uit bijzondere bijstand geweigerd zijn omdat een kunstgebit niet noodzakelijk zou zijn.

Lees verder
7 november 2014

Raad verbaasd over tegenstemmen SP

Tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraadsvergadering van 6 november had de SP een betoog met veel complimenten voor het nieuwe college. Ook had de partij veel inhoudelijke suggesties. Hiermee lijkt de partij het beleid voort te zetten om het college positief te benaderen. Er waren dan ook complimenten vanuit de coalitiepartijen voor de opstelling van de SP.

Lees verder
29 oktober 2014

SP teleurgesteld

In de raadsvergadering van 23 oktober zijn drie belangrijke beleidsplannen vastgesteld. Het gaat om de plannen hoe de nieuwe taken rond zorg, jeugdzorg en werk door de gemeente gedaan zullen worden. Men noemt dit ook wel de drie D's, de drie decentralisaties. Voorheen werden deze zaken betaald door het rijk, vanaf 1 januari zijn de gemeenten ervoor verantwoordelijk.

Lees verder
26 oktober 2014

Jeroen Pomper geïnstalleerd als Raadslid

In de raadsvergadering van 23 oktober heeft SP-raadslid Ed Gilbert afscheid genomen van de raad. Gilbert was bij elkaar zo'n vier jaar actief in de raad, waarvan de grootste tijd als opvolger/duo-raadslid. In de toespraak van de burgemeester kwam naar voren dat hij het jammer vond dat Gilbert al zo snel in deze periode genoodzaakt was te stoppen als raadslid.

Lees verder
16 oktober 2014

Wisseling bij fractie SP

Het raadslidmaatschap kan behoorlijk wat vergen van raadsleden. Een hoop tijd gaat zitten in het
bestuderen van de stukken, het vergaderen, het schrijven van reacties en aanvullingen, het zoeken van steun daarvoor en, niet in het minst, de werkbezoeken en andere contacten om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in Hoogeveen.

Lees verder

Pagina's