h
23 januari 2020

Hoogste tijd voor opheldering debacle De Wieken

Foto: Chris Zwolle / flickr

Hoe kon het dat de gemeente circa een miljoen misliep aan niet ontvangen bijdragen van het bedrijfsleven voor het project De Wieken? De SP heeft opnieuw vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen. Inmiddels is de 'stichting Bedrijventerrein De Wieken' opgeheven en zijn de pogingen opgegeven alsnog betalingen binnen te krijgen. Naar de mening van de SP-fractie is het de hoogste tijd voor het College verantwoording af te leggen.

Lees verder
8 december 2019

100 jaar socialisme in Hoogeveen

Foto: SP

100 Jaar geleden werd het eerste socialistische raadslid in Hoogeveen geïnstalleerd. Het was hoteleigenaar Hendrik Jan Frederiks. Europa was na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog in de ban van sociale veranderingen. Het moest anders. Een beter bestaan voor iedereen. 

Lees verder
3 december 2019

Inzet snelle intercity brengt IC Hoogeveen dichterbij

Vanaf 2023 wil NS een nieuwe rechtstreekse treinverbinding Groningen, Zwolle, en verder naar Amsterdam Rotterdam en Breda. De Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) is in staat 200 kilometer per
uur te rijden. Daarnaast is het aanleggen van een nieuw tracé voor een HSL lijn van Groningen, via Drachten naar Amsterdam opnieuw in beeld, de Lelylijn. Deze nieuwe ontwikkelingen bieden nieuwe
kansen voor Hoogeveen Intercity Station. Daarmee zou een eind kunnen komen aan de situatie dat er een mooie spoorlijn ligt tussen Zwolle en Assen, waar ieder half uur een IC rijdt, maar dat de reiziger van en naar zuidwest Drenthe die IC slechts voorbij ziet razen.

Lees verder
1 oktober 2019

Wat ging er mis rond Stichting Bedrijventerrein de Wieken?

Ruim een miljoen euro extra moest de gemeente Hoogeveen uiteindelijk ophoesten voor het opknappen van bedrijventerrein De Wieken. Een miljoenenproject dat betaald zou worden door provincie, gemeente en het bedrijfsleven (voor 10%). Uiteindelijk bleek het een misrekening dat van alle ondernemers de afgesproken bijdrage binnen zou komen via de 'Stichting Bedrijventerrein De Wieken'. De stichting, die opgezet was in samenspraak met het bedrijfsleven, bleek niet op haar taak berekend, waarbij ook nog eens fraude werd gepleegd door de penningmeester.

Lees verder
26 september 2019

Beantwoording vragen bezuiniging thuishulp

De gemeente Hoogeveen gaat de komende jaren fors bezuinigen op het Sociale Domein. Ook op de WMO zal er fors bezuinigd gaan worden, dit heeft volgens de SP negatieve gevolgen op zowel medewerkers als cliënten in de thuiszorg. De fractie van de SP Hoogeveen heeft daarom vragen gesteld aan het College. De beantwoording volgt hieronder. De SP vindt de beantwoording echter niet bevredigend. Er is inmiddels een actie gestart tegen de bezuinigsdrift van het College.

Lees verder
22 september 2019

ACTIE: Zeg nee tegen de bezuinigingen op het sociale domein.

Foto: SP

De gemeente Hoogeveen moet fors gaan bezuinigen, vooral het Sociale Domein wordt hard getroffen, dit raakt met name de meest kwetsbare mensen binnen onze gemeente.

Lees verder
19 augustus 2019

Ziekenhuiszorg niet uitkleden, maar bereikbaar houden

Foto: SP

Maandagavond 26 augustus houdt de SP een bijeenkomst met Kamerlid Henk van Gerven in de Vredehorst. Het onderwerp is de stand van zaken in de ziekenhuiszorg, wat er nodig is om de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg zo snel mogelijk te verbeteren en vooral ook het gemis aan visie of misschien zelfs domweg de onwil bij de landelijke politiek om problemen aan te pakken.

Lees verder
21 februari 2019

2maart: Politiek café met Sandra Beckerman

Foto: SP

Hoogeveen. Zaterdagavond 2 maart houdt de SP Drenthe een politiek cafe in de foyer van de Vredehorst. Actuele kwesties komen daarbij aan bod. De SP vindt dat de energievoorziening zo snel mogelijk van fossiel af moet. Maar dan wel op een manier dat de grote vervuilers daarop aangesproken worden en huishoudens niet hoeven te bloeden. Kamerlid Sandra Beckerman is aanwezig om vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Ook komt de ziekenhuiszorg aan bod en de komende acties voor het behoud van een volwaardig Bethesda en Refaja. 

Lees verder
7 februari 2019

Geen aanpassing drankbeleid voor jongeren in Hoogeveen

Hoogeveen - In Hoogeveen gebruiken relatief veel jongeren verslavende middelen, zoals alcohol en drugs. Dankzij diverse preventiemaatregelen probeert de gemeente Hoogeveen dit aantal omlaag te brengen, echter heeft dat tot nu toe nog niet het gewenste resultaat behaald. Er is weliswaar wel sprake van een daling van het gebruik van alcohol, maar Hoogeveen staat nog steeds bovenaan in Drenthe wat betreft alcoholgebruik onder jongeren. En daar zijn wij bepaald niet trots op. (Zie onder voor de bronvermeldingen en de uiteenzetting van de cijfers)

Lees verder
7 februari 2019

Teken de petitie 'Eerste Hulp (SEH) in Bethesda Hoogeveen moet blijven'

Foto: SP

Omdat het er alle schijn van heeft dat de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in Bethesda Hoogeveen binnenkort wordt opgeheven wordt het straks onmogelijk voor mensen met een beperking om zo snel als nodig is naar de spoedeisende arts daar naar toe te gaan. Het kan niet zo zijn dat iemand totaal afhankelijk wordt van hulp van vrienden of familie. Of op een regiotaxi met vaste lange wachttijden is aangewezen waardoor kostbare tijd verloren gaat. Juist in spoedsituaties mag niet het risico bestaan op schade die voorkomen had kunnen worden als je op tijd was geholpen. Help Bethesda SEH open houden door deze petities te ondertekenen. 

Lees verder

Pagina's